Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie to równinna kraina usiana licznymi jeziorami, bagnami otoczonymi przez lasy i łąki. Szczególne znaczenie ma dla ornitologów, z uwagi na dziesiątki gatunków ptaków, w tym czaplę, żurawia, czy cietrzewia. W dużych kompleksach leśnych można spotkać jelenia i łosia. Kraina porównywana z lasotundrą, stanowi też niszę dla żółwi błotnych i roślin owadożernych. Atrakcyjna krajobrazowo przestrzeń wykorzystywana jest przez wędkarzy, rowerzystów i piechurów. Infrastruktura turystyczna: ścieżki przyrodnicze, spływy kajakowe, sztuczne plaże, obiekty gastronomiczne i agroturystyczne pozwalają na aktywny i bierny wypoczynek na łonie natury. Dodatkową atrakcję stanowi wielokulturowa architektura okolicznych miejscowości.

Galeria: