andkoz - blog

Zagłębie Dąbrowskie 19 kwiecień 2024

   Zagłębie Dąbrowskie jest regionem historyczno- geograficznym leżącym na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego. Ziemie te historycznie i kulturowo są częścią Małopolski, chociaż obecnie wchodzą w skład województwa śląskiego.
Głównymi miastami na tym obszarze są: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin.
Miasta te w okresie międzywojennym wraz z całym Zagłębiem Dąbrowskim wchodziły w skład województwa kieleckiego.

Z Łagowa do Kunowa 11 październik 2023

   U podnóży Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich nad rzeczką Łagowicą położony jest Łagów, miasteczko o średniowiecznej proweniencji. Z tego miejsca rozpocząłem przejazd rowerowy kierując się w stronę Gołoszyc. Początkowo jechałem szlakiem rowerowym doliną Łagowicy, a później skrajem Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego przez Piórków i Nieskurzów. W Gołoszycach skręciłem do Modliborzyc, aby ponownie zobaczyć miejscowy kościół. Kościół wraz z wsią należał do uposażenia klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu i jest pod wezwaniem świętego Benedykta.

Z Sielpi przez Wzgórza Opoczyńskie do Końskich 29- 30 wrzesień 2023

  Kontynuując rowerowy przejazd Piekielnym Szlakiem prowadzący przez powiaty konecki i opoczyński, dalszą część wycieczki rozpocząłem w Sielpi Wielkiej. Była to miejscowość, gdzie zakończyłem poprzedni, majowy etap. W tym miejscu Czarna Konecka łączy się z Czarną Taraską tworząc Czarną, która zwana jest również w dalszym ciągu Czarną Konecką lub Czarną Maleniecką. Wzdłuż tej rzeki jadąc początkowo równolegle do kanału Ulga dojechałem do Cieklińska. Znajduje się tutaj zbiornik wodny na rzece Czarnej, który wykorzystywany jest jako łowisko.

W dolinie Szreniawy 1 wrzesień 2023

  W dolinie rzeki Szreniawy bywałem kilkakrotnie -  pieszo, bądź na rowerze. Tym razem postanowiłem dotrzeć do jej źródła. Znajduje się ono na przedmieściach miasta Wolbromia, w torfowiskowej niecce.

Nad Liswartą i Wartą 22- 23 wrzesień 2023

   Warta jest trzecią rzeką Polsce, a Liswarta jest jej trzecim lewobrzeżnym dopływem. Wzdłuż tej ostatniej rzeki został wytyczony Liswarciański Szlak Rowerowy. Większą część tego szlaku, od źródeł do Dankowa przejechałem w zeszłym roku. Pozostał mi do przejechania tylko niewielki odcinek długości 25 kilometrów od Dankowa do Wąsosza Górnego.

Strony

Subskrybuj RSS - andkoz - blog