wycieczki rowerowe - andkoz blog

Okolice Koniecpola 3 listopad 2022

    Koniecpol jest miastem położonym na zachodnim krańcu Niecki Włoszczowskiej, około 5 kilometrów na zachód od granic obecnego województwa świętokrzyskiego. Miasto zostało ulokowane nad rzekami Białką i Pilicą. Prawa miejskie Koniecpol uzyskał w 1443 roku, i aż do 1793 roku wchodził w skład województwa sieradzkiego. Później należał do guberni piotrkowskiej oraz kolejno województwa łódzkiego, kieleckiego i częstochowskiego. Obecnie jest miastem województwa śląskiego. Głównym zabytkiem Koniecpola jest pałac Koniecpolskich.

Do Racławic 14 październik 2022

  Racławice położone na Wyżynie Miechowskiej pomiędzy Miechowem a Skalbmierzem znane są, jako miejsce bitwy, która odbyła się na miejscowych polach w 1794 r. Bitwa, w której oddziały polskie dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę zmierzyły się z ze zgrupowaniem rosyjskim generała Aleksandra Tormasowa miała niewielkie znaczenie militarne, natomiast moralne znaczenie wygranej bitwy miało wielki wymiar historyczny nie tylko w czasie trwania walk powstańczych, ale i w czasach późniejszych.

Górna Liswarta 21-22 wrzesień 2022

Liswarta jest urokliwą rzeką położoną w województwie śląskim. Rzeka ma długość 93 km.

Wykus 02 wrzesień 2022

  Na początku września odbyłem wycieczkę rowerową, której głównym celem było odwiedzenie polany na Wykusie. Pierwszym przystankiem na mojej trasie było osiedle Górna Kolonia w Skarżysku-Kamiennej, wybudowane w 1927 roku dla kadry kierowniczej Państwowej Fabryki Amunicji. Po kilku kilometrach przejeżdżając przez rzeczkę Żarnówkę dotarłem do Parszowa, dawnej osady górniczej należącej niegdyś do cystersów z Wąchocka. We wsi w 1934 r. staraniem ks.

Z Sędziszowa do Szczekocin 05 sierpień 2022

Wycieczka ta planowana była już od dawna. Wreszcie po dwóch latach oczekiwania udało nam się z Zenonem zrealizować nasze plany. Spotkaliśmy się na dworcu w Sędziszowie, skąd niezwłocznie udaliśmy się w stronę Nagłowic, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Mikołaja Reja mieszczące się w zabytkowym dworze Walewskich. Nagłowice znajdują się na Świętokrzyskim Szlaku Literackim, który prowadzi śladami poetów, pisarzy i kronikarzy, którzy byli mocno związani z regionem świętokrzyskim.

Warmia i Mazury; powtórnie 30 czerwiec - 9 lipiec 2022

Dom na wzgórzu. Z oknami dziesięcioma.
W każdym oknie pelargonia nieruchoma.
Dom ceglany w słońcu się rumieni
jakby wielkie jabłko na jesieni.

Z Julianki do Olsztyna 07 maj 2022

   Julianka to nieduża wioska, położona wśród lasów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się kilka kilometrów na północ od Janowa, na lewym brzegu Wiercicy. Znaczenie uzyskała dzięki wybudowanej tutaj w 1911 roku stacji kolejowej na nowo powstałej linii Kielce – Częstochowa. Stacja w Juliance służyła między innymi do obsługi rozległych dóbr hrabiów Raczyńskich, których siedziba znajdowała się w pobliskim Złotym Potoku. Obecnie piękny, ale zaniedbany budynek dworca czeka na lepsze czasy.

Wiślana Trasa Rowerowa ponownie 21-23 kwiecień 2022

   We wrześniu 2021 r. uczestniczyłem w wyjeździe rowerowym zorganizowanym przez Oddział Kielecki PTTK’u. którego celem było przejechania Wiślańskiej Trasy Rowerowej pomiędzy Niepołomicami a Koszycami. W tym roku postanowiłem przejechać cały odcinek pomiędzy Krakowem a Szczucinem. W wyprawie wziął udział mój kolega Zenon z Krakowa, który pokonanie tego szlaku planował już od kilku lat.

Od Pasma Oblęgorskiego do Zapadniętej Karczmy 29 październik 2021

    W czwartkowy słoneczny ale mroźny poranek znalazłem się na przystanku kolejowym w Wiernej Rzece. Stąd ruszyłem na rowerze i poprzez Łosienek i Akwizgran dojechałem do Kuźniaków. Kuźniaki położone w Paśmie Oblęgorskim nad rzeką Łosośną (Wierna Rzeka) są początkową miejscowością Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. W Kuźniakach spędziłem chwilę oglądając ruiny wielkiego pieca hutniczego pochodzącego z 1782 r. A stąd pojechałem zboczami Góry Kuźniackiej i  Góry Perzowej do wsi Huciska, wioski położonej u podnóża tej ostatniej.

Wiślana Trasa Rowerowa 12 wrzesień 2021

   Wiślana Trasa Rowerowa obecnie jest tylko częściowo istniejącym szlakiem rowerowym, biegnącym wzdłuż Wisły. Ma on łączyć Beskidy z Bałtykiem i w zamierzeniach projektodawców ma liczyć ok. 1200 km. Obecnie przygotowana jest część tej trasy w tym odcinek małopolski. Ten fragment trasy zaczyna się w Jawiszowicach na granicy z województwem śląskim, a kończy w Szczucinie i biegnie prawym brzegiem Wisły, głównie wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Strony