wycieczki rowerowe - andkoz blog

Z Julianki do Olsztyna 07 maj 2022

   Julianka to nieduża wioska, położona wśród lasów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się kilka kilometrów na północ od Janowa, na lewym brzegu Wiercicy. Znaczenie uzyskała dzięki wybudowanej tutaj w 1911 roku stacji kolejowej na nowo powstałej linii Kielce – Częstochowa. Stacja w Juliance służyła między innymi do obsługi rozległych dóbr hrabiów Raczyńskich, których siedziba znajdowała się w pobliskim Złotym Potoku. Obecnie piękny, ale zaniedbany budynek dworca czeka na lepsze czasy.

Wiślana Trasa Rowerowa ponownie 21-23 kwiecień 2022

   We wrześniu 2021 r. uczestniczyłem w wyjeździe rowerowym zorganizowanym przez Oddział Kielecki PTTK’u. którego celem było przejechania Wiślańskiej Trasy Rowerowej pomiędzy Niepołomicami a Koszycami. W tym roku postanowiłem przejechać cały odcinek pomiędzy Krakowem a Szczucinem. W wyprawie wziął udział mój kolega Zenon z Krakowa, który pokonanie tego szlaku planował już od kilku lat.

Od Pasma Oblęgorskiego do Zapadniętej Karczmy 29 październik 2021

    W czwartkowy słoneczny ale mroźny poranek znalazłem się na przystanku kolejowym w Wiernej Rzece. Stąd ruszyłem na rowerze i poprzez Łosienek i Akwizgran dojechałem do Kuźniaków. Kuźniaki położone w Paśmie Oblęgorskim nad rzeką Łosośną (Wierna Rzeka) są początkową miejscowością Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. W Kuźniakach spędziłem chwilę oglądając ruiny wielkiego pieca hutniczego pochodzącego z 1782 r. A stąd pojechałem zboczami Góry Kuźniackiej i  Góry Perzowej do wsi Huciska, wioski położonej u podnóża tej ostatniej.

Wiślana Trasa Rowerowa 12 wrzesień 2021

   Wiślana Trasa Rowerowa obecnie jest tylko częściowo istniejącym szlakiem rowerowym, biegnącym wzdłuż Wisły. Ma on łączyć Beskidy z Bałtykiem i w zamierzeniach projektodawców ma liczyć ok. 1200 km. Obecnie przygotowana jest część tej trasy w tym odcinek małopolski. Ten fragment trasy zaczyna się w Jawiszowicach na granicy z województwem śląskim, a kończy w Szczucinie i biegnie prawym brzegiem Wisły, głównie wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Jura Krakowsko-Częstochowska 15-16 wrzesień 2021

   W połowie września wybrałem się do Zawiercia, skąd rozpocząłem dwudniową wycieczkę po zachodnich obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zawiercie odwiedziłem już wcześniej, rozpoczynając wtedy wycieczkę do źródeł Warty. Tym razem trasa moja prowadziła nie na wschód, ale na północny-zachód. W ten sposób znalazłem się w Myszkowie. Myszków, jako gmina powstał w 1924 roku i składa się z kilkunastu dzielnic (rejonów), które kiedyś były odrębnymi organizmami administracyjnymi. Jednym z nich był Mrzygłód, miasto istniejące co najmniej od XIV wieku.

Dolinka Kobylańska i Będkowska 23 wrzesień 2021

     Kontynuując wyjazdy na Jurę Krakowsko-Częstochowską tym razem postanowiłem odwiedzić dwie dolinki podkrakowskie: Kobylańską i Będkowską.

Do Szydłowa 27 sierpień 2021

W pewien piątkowy poranek wyjechałem na rowerze z Buska-Zdroju w kierunku Szydłowa.
Pierwszym przystankiem była położona kilka kilometrów za Buskiem miejscowość Bronina, znana  z bitwy, która odbyła się tutaj w dniu 9 września 1939 roku. W walkach wzięły udział jednostki 22 Dywizji Piechoty Górskiej Armii „Kraków” (Podhalańczycy), które stawiły opór silnym oddziałom niemieckim.

Na zachodnich kresach Rzeczpospolitej – Lubuskie; 1 - 9. lipiec 2021

Województwo lubuskie jest ciekawym województwem. W swoich współczesnych granicach łączy kilka regionów należących w poprzednich wiekach do kilku  krain historycznych (Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łużyce i właściwa Ziemia Lubuska). Ma dwie stolice, które historycznie nie są związane z ziemią lubuską.  Gorzów Wielkopolski jak sama nazwa wskazuje zaliczyć należy raczej do Wielkopolski. A  druga stolica, Zielona Góra przez wieki związana była ze Śląskiem. To ostatnie miasto było początkiem naszej wyprawy rowerowej po Lubuskim.

Doliną Mierzawy 19 czerwiec 2021

Rzeka Mierzawa płynie w południowej części województwa świętokrzyskiego. Swoje źródła ma jednak w województwie małopolskim. Rzeka zwana dawniej Sędziszówką o długości 64 km, niezbyt szeroka, szczególnie w górnym odcinku uchodzi do Nidy w okolicach Pińczowa. Rzeka określana też bywa Amazonką Ponidzia. Koryto rzeki jest obficie zarośnięte – drzewami, chaszczami, pokrzywami. I właśnie dolinę tej rzeki w jej środkowym biegu, w okolicach Krzcięcic postanowiłem obrać jako kolejny cel rowerowej wycieczki.

Książ Wielki 11 czerwiec 2021

Przy drodze prowadzącej do Krakowa, w odległości 65 km od Kielc znajduje się miejscowość Książ Wielki. Do dawnego miasteczka trafiłem po przejechaniu trasy prowadzącej z  Tunelu przez Przybysławice i Rzędowice.

Strony