24-09-2016 XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy.

W ostatnią sobotę września br. odbył się już 17-ty Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. Ponad 5 tysięcy pielgrzymów biorących udział w rajdzie miało do wyboru jedną rowerową i 15 tras pieszych przebiegających przez najpiękniejsze rejony Gór Świętokrzyskich. Najkrótsza trasa „Rodzina” liczyła 2km i prowadziła z Huty Szklanej. Najdłuższa, „Mocarny szlak” czterdziestokilometrowa prowadził spod kieleckiej Katedry. Wszystkie trasy kończyły się przy Świętokrzyskim Klasztorze.

2016.08.28. Od północy do północy...

                    Witam :)

2016.08.16. Pikuj

                    Witam :)

2016.08.15. Riwna

                    Witam :)

2016.08.14. Stij

                     Witam :)

Strony

Subskrybuj Turysta Świętokrzyski - aktualności