andkoz - blog

Warmia i Mazury; powtórnie 30 czerwiec - 9 lipiec 2022

Dom na wzgórzu. Z oknami dziesięcioma.
W każdym oknie pelargonia nieruchoma.
Dom ceglany w słońcu się rumieni
jakby wielkie jabłko na jesieni.

Z Julianki do Olsztyna 07 maj 2022

   Julianka to nieduża wioska, położona wśród lasów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się kilka kilometrów na północ od Janowa, na lewym brzegu Wiercicy. Znaczenie uzyskała dzięki wybudowanej tutaj w 1911 roku stacji kolejowej na nowo powstałej linii Kielce – Częstochowa. Stacja w Juliance służyła między innymi do obsługi rozległych dóbr hrabiów Raczyńskich, których siedziba znajdowała się w pobliskim Złotym Potoku. Obecnie piękny, ale zaniedbany budynek dworca czeka na lepsze czasy.

Wiślana Trasa Rowerowa ponownie 21-23 kwiecień 2022

   We wrześniu 2021 r. uczestniczyłem w wyjeździe rowerowym zorganizowanym przez Oddział Kielecki PTTK’u. którego celem było przejechania Wiślańskiej Trasy Rowerowej pomiędzy Niepołomicami a Koszycami. W tym roku postanowiłem przejechać cały odcinek pomiędzy Krakowem a Szczucinem. W wyprawie wziął udział mój kolega Zenon z Krakowa, który pokonanie tego szlaku planował już od kilku lat.

Od Pasma Oblęgorskiego do Zapadniętej Karczmy 29 październik 2021

    W czwartkowy słoneczny ale mroźny poranek znalazłem się na przystanku kolejowym w Wiernej Rzece. Stąd ruszyłem na rowerze i poprzez Łosienek i Akwizgran dojechałem do Kuźniaków. Kuźniaki położone w Paśmie Oblęgorskim nad rzeką Łosośną (Wierna Rzeka) są początkową miejscowością Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. W Kuźniakach spędziłem chwilę oglądając ruiny wielkiego pieca hutniczego pochodzącego z 1782 r. A stąd pojechałem zboczami Góry Kuźniackiej i  Góry Perzowej do wsi Huciska, wioski położonej u podnóża tej ostatniej.

Wiślana Trasa Rowerowa 12 wrzesień 2021

   Wiślana Trasa Rowerowa obecnie jest tylko częściowo istniejącym szlakiem rowerowym, biegnącym wzdłuż Wisły. Ma on łączyć Beskidy z Bałtykiem i w zamierzeniach projektodawców ma liczyć ok. 1200 km. Obecnie przygotowana jest część tej trasy, w tym odcinek małopolski. Ten fragment trasy zaczyna się w Jawiszowicach na granicy z województwem śląskim, a kończy w Szczucinie i biegnie prawym brzegiem Wisły, głównie wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Strony

Subskrybuj RSS - andkoz - blog