W krainie wąwozów, sadów i „pieprzu”

Wyżynę Sandomierską pokrywają utwory lessowe. Pylasta skała osadowa pochodzenia eolicznego jest porowata, osiada oraz pęka, tworząc ciekawą rzeźbę terenu. Jedną z powstałych w ten sposób form, jest chętnie odwiedzany przez turystów Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu. Spacerując w głębokim wąwozie, można dokładnie obejrzeć ogołocone systemy korzeniowe klonów, wiązów, akacji, czy lipy oraz grę światła przedzierającego się przez gęste korony. Na pokrywach lessowych powstają żyzne gleby (czarnoziemy, brunatne i płowe). Naturalnie wykształciły się tu lasy mieszane oraz roślinność stepowa. Z uwagi na dużą przydatność produkcyjną, tereny są wykorzystywane pod rolnictwo i sadownictwo. Symetryczne szeregi drzew tworzą bardzo charakterystyczny element krajobrazu Sandomierszczyzny. W gminie Dwikozy znajduje się rezerwat – Góry Pieprzowe.  Znajdziemy tutaj murawy stepowe, las łęgowy oraz naturalne rosarium. Wzgórza zbudowane z łupków kambryjskich przypominają krajobraz księżycowy, rozpościera się z nich wspaniały widok na Wisłę oraz Sandomierską Starówkę. Florę rezerwatu reprezentuje 397 gatunków roślin, w tym kilkanaście gatunków róż oraz liczne rośliny kserotermiczne. Sandomierskie Stare Miasto poza ciekawym układem urbanistycznym i architekturą, oferuje również zadbaną roślinność świetnie korespondującą z historycznym wizerunkiem przestrzeni miejskiej.

Galeria: