2020.02.22. U Michałowskich , Wielogłowskich i Moskorzewskich

                   Witam :-)
      W południowo - zachodniej części powiatu jędrzejowskiego położona jest Gmina Słupia Jędrzejowska. Siedziba urzędu gminy znajduje się w znanej już od XIVw  wsi Słupia . Wieś ta często zmieniała właścicieli a najcenniejszym jej zabytkiem jest kościół pw. Świętej Trójcy którego budowa trwała prawie 30 lat. Budowla zainicjowana w 1778r przez podkomorzego krakowskiego Antoniego Michałowskiego została częściowo zniszczona w 1794r po przegranej bitwie pod Szczekocinami.  Świątynia została ostatecznie ukończona w 1807r Tuż obok kościoła stoi murowana dzwonnica a za nią stary cmentarz grzebalny z XVIII-XIXw z kaplicą grobową Michałowskich i paroma innymi zachowanymi nagrobkami. Niedaleko kościoła w otoczeniu parku stoi wybudowany pod koniec XVIIIw niewielki pałac. Wzniesiony również przez Antoniego Michałowskiego przetrwał w dobrym stanie do naszych czasów. W czasie II wojny światowej w pałacu zorganizowano tajne nauczanie , działała tu nawet tajna filia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod koniec wojny ukrywał się w nim czekając na przerzut do Anglii polski polityk , trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej Wincenty Witos . Dziś obiekt jest siedzibą Urzędu Gminy i poczty. Sześć kilometrów od Słupi leży istniejąca od XIIIw wieś Raszków. Nazwę swą zawdzięcza prawdopodobnie jednemu z pierwszych właścicieli - Raszka lub Raszki. W XVw wieś należała do rycerzy Jana i Mikołaja herbu Odrowąż. Póżniej w Raszkowie prężnie działali arianie , znajdował się tu zbór Braci Polskich , odbywały się synody. Przy drodze od strony Słupi znajduje się kilkumetrowej wysokości ziemny kopiec z krzyżem i obeliskiem usypany przez mieszkańców Raszkowa w 10 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W zachodniej części wsi znajdują się pozostałości majątku Wielogłowskich. Stanisław Kostka Wielogłowski był właścicielem Raszkowa na przełomie XVIII i XIXw i to on przebudował istniejący tu wcześniej dwór. W skład założenia dworskiego oprócz dworu wchodziły jeszcze : oficyna , stajnie , stodoły , spichlerz i browar. Obecnie w najlepszym stanie zachował się murowany z czerwonej cegły spichlerz . Budynek dworu otoczony jest starym parkiem a prowadzą do niego dwie drogi - od południa przez folwark i od północy jesionowa aleja na końcu której stoi kapliczka św. Jana Nepomucena z XIXw  W 1905r dzieci z Raszkowa brały udział w strajku szkolnym , w 1937r odbyły się tu wojewódzkie dożynki a w czasie okupacji niemieckiej schroniła się u zaprzyjażnionej rodziny wybitna aktorka Mieczysława Ćwiklińska. Na północ od Słupi przy ruchliwej drodze krajowej nr 78 łączącej Chmielnik z Zawierciem leży duża wieś Moskorzew. Należąca niegdyś do możnego rodu Moskorzewskich z których podkanclerzy koronny i kasztelan wiślicki Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa rozpoczął w 1380r budowę świątyni . Gotycki kościół św. Małgorzaty zachował dla nas oryginalne żelazne drzwi z herbem Pilawa , datą 1380 oraz inskrypcją fundatora. W połowie XVIw kościół przekształcono w zbór kalwiński a w 1562r w ariański dom modlitwy. Po bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 kościół strawił pożar po którym póżniej dzięki staraniom Potockich został odbudowany. Nieopodal kościoła znajdują się budynki podworskie z wyróżniającym się opuszczonym ceglanym ,,murowańcem,, W budynku tym mieściła się za czasów Hieronima Moskorzewskiego szkoła ariańska. Do budynku przylegają  zamieszkałe dzisiaj budynki dworu póżniejszych właścicieli Moskorzewa , Potockich. Naprzeciw dworu w otoczeniu dawnego parku w niewielkim stawie Stok biją źródła dające początek Białej Nidzie . Nad jego brzegiem figura św. Jana Nepomucena. Na miejscowym cmentarzu zabytkowa murowana kaplica cmentarna z końca XIXw  W Moskorzewie przy kościele początek ma żółty szlak pieszy do Szczekocin (szlak kosynierów) poprowadzony po polach bitwy pod Szczekocinami. I tak to wracając z lotniska w Pyrzowicach poznałem trochę naszej historii :-)

      Pozdrawiam Braci serdecznie :-)
             Łazior Świętokrzyski

Galeria: