2020.05.23. U Winnickich

                   Witam :-)
       Zimą 19 lutego 1922r na dwór rodziny Winnickich znajdujący się we wsi Niegosławice dokonano krwawego napadu rabunkowego. Banda składająca się z czterech dezerterów z wojska pod pretekstem kupna koni wdarła się do dworu terroryzując jego domowników. Wracający wtedy saniami z pobliskiego Wodzisławia gospodarz dworu ciężko ranił ze sztucera jednego z czatujących bandytów. Podczas strzelaniny jaka się wkrótce wywiązała zginęli dwaj bracia Edward i Ludomir Winniccy i ich lokaj Ignacy Jach. Rannego bandytę , aby ich nie zdradził dobili na miejscu jego kompani. Został on jednak rozpoznany przez swoją matkę co umożliwiło ujęcie pozostałych napastników których póżniej rozstrzelano. Będący w latach 1908-15 prezydentem Kielc Edward Winnicki po uzyskaniu przez Polskę niepodległości osiadł w Niegosławicach u młodszego brata Ludomira. Niegosławice należące dawniej do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie po jego kasacie w 1819r stały się własnością rządową a póżniej generała Ksawerego Czengiery. Ten mający węgierskie korzenie wojskowy podczas powstania styczniowego pełnił funkcję naczelnika wojennego powiatów : kieleckiego , opatowskiego i sandomierskiego. Jako dowódca dwa razy nieudanie starł się w powstaniu z oddziałami Mariana Langiewicza w bitwach pod Nową Słupią i Grochowiskami. W połowie XIXw dzierżawcą Niegosławic i pobliskich Nawarzyc został Tomasz Winnicki herbu Sas. Wtedy też powstał we wsi istniejący do dziś budynek dworu. Dwór otacza zaniedbany i  niszczejący park w którym nad rzeka Mierzawą stoi zabytkowa , jedna z najstarszych na Ponidziu , pochodząca z 1736r figura św. Jana Nepomucena. Bracia Winniccy , synowie Tomasza zostali pochowani w rodzinnej kaplicy grobowej na cmentarzu w pobliskich Nawarzycach. Na tym samym cmentarzu są tez groby partyzantów z Batalionów Chłopskich i uczestnika obrony Westerplatte oraz pomnik i mogiła bohatera powstania styczniowego Bogdana Bończy (pseudonim Kazimierza Błaszczyńskiego). Błaszczyński był oficerem jazdy rosyjskiej który przeszedł na stronę powstania dzielnie walcząc w jego sprawie. Znajduje się tu też duży grobowiec rodziny Wielowieyskich zamieszkałych w pobliskiej Lubczy. Do ich dużego pałacu nie udało mi się tym razem od strony dawnych stawów dotrzeć :-) W Nawarzycach w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła z XIVw stoi wybudowana w latach 1748-53 murowana świątynia . Podczas II wojny światowej w kościele św. Andrzeja Apostoła odbywały się tajne zajęcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zacząłem tą przygodę we wsi Sędowice gdzie obok szkoły stoi zabytkowa figura św. Jana Nepomucena , a jakże niedaleko przepływającej Mierzawy :-)  We wsi znajduje się też pomnik poświęcony ofiarom zamordowanym przez hitlerowskiego okupanta oraz drewniany krzyż w miejscu rozstrzelania w dniu 22 listopada 1943r kilku mieszkańców pobliskiego Wrocieryża. Podobny pomnik rozstrzelanych 5 września 1939r przez Niemców kilku mieszkańców wsi stoi też przy drodze w Niegosławicach.
     Pozdrawiam serdecznie :-)
          Łazior Świętokrzyski

Galeria: