2021.08.21. Sławków i okolice.

                   Witam :-)
    Wycieczkę zaczęliśmy we wsi Bolesław której nazwa pochodzi od jej założyciela Bolesława Wstydliwego. Zapamiętany z wielkiej pobożności polski władca założył osadę w roku 1279 by wkrótce potem przekazać ją biskupom krakowskim. We wsi na wzniesieniu Kopiec stoi okazały kościół św. Macierzyństwa i św. Michała Archanioła z 1906r. a na przykościelnym cmentarzu zachowało się sporo starych zabytkowych nagrobków. Niedaleko świątyni wzniesiony w 2 poł. XVIw ładny klasycystyczny dworek a zanim duży podworski park. A na terenie Obszaru Natura 2000 Pleszczotka obejmującego stary teren pogórniczy w celach ochronnych chyba przed naturą zastaliśmy liczne sterty śmieci. Na południe od Bolesława leży miasto Bukowno będące od 1470r wsią biskupstwa krakowskiego. W Bukownie-Tłukience obok nieistniejącego już szybu kopalni rud cynku i ołowiu stoi opuszczona kaplica św. Barbary. Jej fundatorami byli górnicy z pobliskich kopalń Ulises i Jerzy. Przy kaplicy ma swą siedzibę Muzeum Górnictwa Rud w Bukownie z licznymi plenerowymi eksponatami różnego rodzaju ładowarek i innego sprzętu górniczego. Dalej znajdują się duże Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław. Z Bukowna lasem wzdłuż Kanału Sztolnia zwiedzając po drodze stary wapiennik udaliśmy się do Sławkowa. Sławków to nieduże miasto leżące nad Białą Przemszą na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej w województwie śląskim. Nazwę swą zawdzięcza rycerzowi o imieniu Sławko który założył osadę dająca początek póżniejszemu miastu. Badania archeologiczne wykazały istnienie w tym miejscu już w VIIIw przedchrześcijańskiego grodu. W kronikach Sławków został zapisany w 1220r kiedy biskup Iwo Odrowąż dochodami ze sławkowskich karczm uposażył klasztor w Prądniku. Prawa miejskie osada uzyskała prawdopodobnie w 1286r a dzięki występowaniu na tym terenie złóż ołowiu i srebra i usytuowaniu na szlaku handlowym z Krakowa do Wrocławia nastąpił szybki rozwój miasta. W 1283r biskup Paweł z Przemankowa wznióśl tu obronny zamek biskupi. W XVw miasto przeżyło kilka najazdów a wielki pożar w 1498r zniszczył je prawie całkowicie. Odrodzenie miasta nastąpiło w XIXw kiedy uruchomiono tu kilka kopalni rud cynku a póżniej też węgla kamiennego, otwarto walcownię metali i fabrykę wyrobów metalowych oraz połączono drogami bitymi z pobliskimi miejscowościami i poprowadzono tędy w 1885r Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowską. Podczas rewolucji rosyjskiej z 1905r w okresie od 12 do 23 listopada 1905r istniała tu Republika Sławkowska. W latach 1914-1919 osada znajdowała się pod okupacją austriacką a w latach międzywojennych należała do województwa kieleckiego. Dzisiaj po trzynastowiecznym zamku biskupim pozostały tylko ruiny ale dobrze zachował się pochodzący z XVIIIw dwór biskupi. Znajdujący się w pobliżu zamku zwany lamusem służył jako letnia rezydencja biskupów krakowskich. Wokół rynku stoi sporo zabytkowych budynków, domy z podcieniami, austriacka karczma, ratusz i dawna synagoga. Karczmę zastaliśmy niestety zamkniętą ale w innej usytuowanej przy rynku można było  napić się dobrej kawy i lemoniady zwanej wspaniałą, ponoć:-) Natomiast piwa tam mieli ci pod dostatkiem:-) Idąc w stronę cmentarza stoi kaplica św. Jakuba z XIXw. Na cmentarzu niestety oszpecona współcześnie z XIXw kaplica cmentarna a w pobliżu murowane stodoły z XVIIIw. Na północ od rynku gotycki kościół Podwyższenia Krzyża i św. Mikołaja z XIIIw wraz z murowaną plebanią. Na północ od Sławkowa w połowie drogi do wsi Krzykawka znajduje się sławkowski kirkut na którym zachowało się około 300stu nagrobków. W Krzykawce w otoczeniu zabytkowego parku stoi murowany dwór z 1724r wzniesiony przez Romiszowskich herbu Jelita mieszczący dziś Centrum Kultury i bibliotekę. W lesie niedaleko wsi pomnik upamiętniający poległych w bitwie 5 maja 1863r. W trakcie walki zginął dowódca włoskich ochotników uczestniczących w powstaniu styczniowym, pułkownik Francesco Nullo. Stąd już niedaleko do Bolesława i tak razem z Elą i Andrzejem zamknęliśmy to koło:-)
      Pozdrawiam serdecznie :-)
         Łazior Świętokrzyski

Galeria: