Odwiedziny KTP "Przygoda" u Kazia Stąpora

" Kazika Stąpora w środowisku PTTK znał każdy, bo Jego nie można było nie znać. Swoją postacią niezwykle barwną, swym nietuzinkowym stylem i szczególnym humorem wypełniał każdą wyprawę i wycieczkę. Niezliczone jest grono tych, których wodził przez chaszcze, wykroty, topiele leśne i prostymi ścieżkami świętokrzyskich szlaków, był bowiem znakomitym przewodnikiem świętokrzyskim o szczególnym zacięciu terenowym. Przez długie lata tych wędrówek Kazik stawał się bohaterem opowieści i anegdot, które na zawsze pozostaną w kręgu turystycznym jako dowód pamięci. Jego przynależność do PTTK trwała nieprzerwanie od 10 maja 1957 r. On tworzył w Kielcach podwaliny turystyki narciarskiej, górskiej i pieszej, tworzył aurę działalności klubowej. Był prezesem klubów, kierownikiem rajdów, przodownikiem GON, GOT, zdobywcą wielu odznak turystyki kwalifikowanej.

 

Kazimierz Stąpor

 

Można dziś twierdzić, że turystyka i praca społeczna w PTTK wypełniały całe jego życie. Z ostatnim groszem ruszał na szlak z nieodłącznym, a wielkim plecakiem, za którym kryła się Jego drobna postura. Swoje maleńkie mieszkanko przy ul. Karłowicza zamienił
w gabinet osobliwości gromadząc najróżniejsze trofea z wypraw: dzwonki, kamienie, korzenie, odznaki turystyczne, stosy książek i własnoręcznych zdjęć robionych z kunsztem artysty. Trzeba jeszcze wspomnieć o wielu wyróżnieniach, które otrzymał w PTTK,
o zaszczytnym tytule Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej i o Złotej Honorowej Odznace PTTK, którą tak bardzo sobie cenił. Słowem tej postaci nie można ożywić.
Kto miał dar poznania Go bliżej, ten wie, kim był, jak żył, jak kochał Krainę Świętokrzyską, jak nisko kłaniał się leśnym mogiłom, przydrożnym krzyżom i świątkom. Dla dzisiejszej braci spod znaku PTTK Kazik Stąpor już jest legendą Ziemi Świętokrzyskiej, dla przyszłych pokoleń będzie wielką tajemnicą nie dającą się poznać do końca."

Autor wspomnienia- kol. Tomasz Wągrowski

źródło: www.pttkkielce.pl

 

Odwiedziny u Kazia Stąpora, czyli wycieczka na Górę Stróżną, to kilkuletnia tradycja KTP „Przygoda”. Wypady na Górę Stróżną, zwaną też górą domową Kazika Stąpora, za każdym razem przyciągają coraz więcej osób.
Tym razem wybraliśmy się tam 17 listopada 2013 r. i było nas dużo, bo aż 72 osoby...

Wędrowaliśmy na trasie: Bęczków- G. Stróżna- Wymyślona- Ciekoty a wycieczkę poprowadził przewodnik świętokrzyski, kol. Andrzej Toporek.

Na Górze Stróżnej, wysoko na drzewie, znajduje się kapliczka, poświęcona
pamięci kol. Kazimierza Stąpora. Kapliczkę tę zaprojektował i wykonał Sławomir Micek- znany kielecki artysta a jednocześnie nasz kolega na wędrownym szlaku. Na G. Stróżnej zapalone zostało światełko pamięci a kol. Lech Segiet snuł wspomnienia nt
barwnej i charyzmatycznej postaci jaką był Kazio Stąpor.
 
Pamięć Kazia Stąpora uczczona została minutą ciszy.

 

Kapliczka poświęcona pamięci Kazia Stąpora

 

Drugie śniadanie zjedliśmy na tzw. Grząbach Bęczkowskich a u podnóża Radostowej, panowie rozpalili ognisko, przy którym można było się zagrzać, upiec kiełbaskę i wspólnie pośpiewać pieśni patriotyczne. Dla każdego coś miłego;-)

 

Pozdrawiam wszystkich uczestników niedzielnej wyprawy a kol. Andrzejowi Toporkowi dziękuję za kolejną ciekawą wycieczkę, poprowadzoną w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Tekst: Joanna Burtnik
Foto: Joanna Burtnik; Jerzy Pabian
 
 
 
 
Galeria: