Zarząd

Skład osobowy Zarządu KTP PTTK "Przygoda":

  •     Prezes Zarządu - Grażyna Dziółko
  •     Wiceprezes - Piotr Garecki
  •     Wiceprezes - Urszula Zychowicz
  •     Skarbnik - Kazimierz Sławiński
  •     Członek Zarządu - Jerzy Pabian

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący - Andrzej Guska
  • Członek Komisji - Andrzej Toporek
  • Członek Komisji - Paweł Wojtas