Wspomnieniowa wycieczka KTK "Kigari"- w pierwszą rocznicę śmierci Tomasza Wągrowskiego

 

 

1 września 2013 r. klub „Kigari” wybrał się na, pierwszą po wakacjach, wycieczkę rowerową. Jednocześnie był to dzień wspomnień
nt kol. Przewodnika Świętokrzyskiego Tomasza Wągrowskiego
w I rocznicę Jego śmierci...

Suchedniów- stacja PKP

 

Wyprawą kierował brat Tomasza kol. Andrzej Wągrowski. Pojechaliśmy następującą trasą: Suchedniów - Berezów - Jędrów - Krzyżka – Michniów - Orzechówka - Aleksandrówka - Siekierno - Leśna Stara Wieś - Bodzentyn - Św. Katarzyna – Krajno- Bęczków- Leszczyny - Cedzyna – Kielce, co wyniosło ok. 60 km.

 

Pierwszy postój mieliśmy w Michniowie gdzie znajduje się Mauzoleum Męczeńskich Wsi Polskich w Michniowie oraz grób zbiorowy ofiar pacyfikacji wsi, wzniesiony przez mieszkańców Michniowa w 1945

Grób zbiorowy pacyfikacji mieszkańców wsi Michniów

 

W czasie II wojny światowej Michniów był siedzibą sztabu partyzanckiego zgrupowań „Ponurego”. Wielu mieszkańców wsi bądź było członkami AK i BCh, bądź aktywnie współpracowało z partyzantką (np. sklep rodziny Materków był punktem kontaktowym dla oficerów i żołnierzy, którzy dołączali do oddziałów „Ponurego”, a większość dostarczanego partyzantom prowiantu pochodziła właśnie z Michniowa).
W wyniku zdrady ppor. Jerzego Wojnowskiego „Motora” w dniu 12 lipca 1943 hitlerowskie komando otoczyło wieś kordonem żandarmów i rozpoczęło akcję pacyfikacyjną. Stu mieszkańców (głównie mężczyzn) spalono żywcem w domach i stodołach lub zastrzelono, ponad pięćdziesiąt osób wywieziono do obozów.

 

Następnym ciekawym punktem programu była Orzechówka... wieś z siekier, toporów i "ćmagi świętokrzyskiej" słynąca...


 

Pan Adolf Kudliński- założyciel Muzeum Siekier

 

Założycielem jedynego w Polsce, Muzeum Siekier, jest pan Adolf Kudliński. Jak mówi pan- Adolf „...siekiera towarzyszy człowiekowi od poczęcia do śmierci. Na początek kołyskę, a na koniec trumnę trzeba przecież czymś zrobić".

W muzeum zebranych jest ponad 1850 siekier, służących niegdyś do rąbania, łupania, krzesania, ścinania itd. Najstarsza w kolekcji siekiera pochodzi z około 1720 r.. Siekiery nie są jedyną atrakcją. Kontynuując tradycję przodków, gospodarze zajmują się ziołolecznictwem. Produkują m.in. „ćmagę świętokrzyską", eliksir z ziół i wina na dolegliwości żołądka i dróg oddechowych.

 

Z Orzechówki udaliśmy się do Leśnej Starej Wsi gdzie bardzo gościnnie zostaliśmy przyjęci przez państwa: Marię i Józefa Bąkowskich- rodziny zaprzyjaźnionej z Tomaszem i Andrzejem Wągrowskim. Przy kawie, herbacie i pysznym poczęstunku snuliśmy wspomnienia o Tomaszu... Andrzej Wągrowski czytał fragmenty ostatniej publikacji brata pt „Mieczysław Orłowicz na szlakach  Gór świętokrzyskich”.

Ostatnia publikacja Tomasza Wągrowskiego

 

Dr Orłowicz prekursor polskiej turystyki pieszej był dla Tomka Wągrowskiego wielkim autorytetem. Tomasz Wągrowski ufundował tablicę poświęconą dr Orłowiczowi. której uroczyste odsłonięcie miało miejsce 3 grudnia 2011 w ośrodku PTTK „Jodełka” w Świętej Katarzynie. Tam też pojechaliśmy po wizycie u państwa Bąkowskich. Naprzeciw tablicy dr Orłowicza za kilka dni 8 września b. r. nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Tomasza Wągrowskiego.

 

Tablica poświęcona pamięci dr Orłowicza- ośrodek PTTK "Jodełka" w Świętej Katarzynie

 

Pod koniec wycieczki odwiedziliśmy jeszcze cmentarz w Cedzynie, gdzie znajduje się grób Tomasza Wągrowskiego... tam zapaliliśmy znicze i minutą ciszy uczciliśmy Jego pamięć...

 

 

Tekst i foto: Joanna Burtnik

 

 

 

Galeria: