Uważaj na sztuczne progi

Uważaj na sztuczne progi!
       Co roku na spływach kajakowych dochodzi do śmiertelnych wypadków . Zdecydowana  większość tych wypadków ma miejsce przy próbie przepływania kajakiem sztucznych progów. Pamiętaj ,że każde  spiętrzenie wody  stwarza ogromne zagrożenie dla Twojego  życia.
Sztuczny próg jest niebezpieczny nie przez swoją wysokość!. O jego niebezpieczeństwie decyduje , to co dzieje się za nim . Nawet za naprawdę niewielkim spiętrzeniam  może się tworzyć śmiertelnie niebezpieczny- poziomy wir,  w języku kajakarzy nazywany "odwojem"  .Tuż za  spiętrzeniem woda odbita od dna „wraca „ w kierunku progu. Odwój ściąga wszystko, a więc także pływaka i kajak ku dołowi. Człowiek, znajdujący się w tej „pralce” traci orientacje, nie jest w stanie utrzymać głowy nad wodą.
Silne napowietrzenie wody kręcącej się w "odwoju" powoduje, że nawet kamizelka asekuracyjna nie pomaga – w„rzadkiej” wodzie traci swoje właściwości – wyporność ,( która powoduje utrzymanie się na powierzchni wody).
Pamiętaj!
• Dowiedz się, czy na trasie Twojego spływu znajdują się sztuczne progi! Jeśli tak, to dowiedz się gdzie są i jak można je rozpoznać z rzeki.
• Zatrzymaj się odpowiednio wcześnie , wypatruj elementów nabrzeża , które mogą zapowiadać jakąś budowlę wodną. Posługuj się słuchem przy każdym głośnym szumie wody; oraz gdy stracisz tafle wody z oczu ( wierzchnia warstwa wody nagle się urywa –kieruj się do brzegu.
Obejrzyj spiętrzenie,  zanim zdecydujesz się spłynąć. Jeśli masz wątpliwości, ustaw jednego kajakarza na brzegu z „rzutką”. Najgorsze konsekwencje ma niekontrolowane spłynięcie progu bokiem : w takiej sytuacji kajak najczęściej zostanie zatrzymany przez odwój i przewrócony! Jeśli jesteś zmuszony sytuacją, zapóźno rozpoznałeś spiętrzenie; staraj się za wszelką cenę utrzymać kajak w linii nurtu, i nabrać jak największej prędkośći  !
• Jeśli nie masz absolutnej pewności, że sztuczny próg jest bezpieczny – obnieś go brzegiem!
• Zachowaj maksymalną ostrożność przy ratowaniu kogoś, kto wpadł w odwój: bardzo częste są wypadki śmierci nie przeszkolonych ratowników, w zeszłym roku tak utonęło trzech mężczyzn na Nidzie.
• Najlepszym sposobem ratunku jest użycie rzutki (specjalnej liny ratunkowej): zatroszcz się o to, aby na Twoim spływie były przynajmniej jedna  , na końcu grupy.
• Jeżeli znajdziesz się w odwoju, to najlepszym sposobem ratunku jest trzymanie się dziobu lub rufy przewróconego  kajaka ( nie wolno go odwracać) i oczekiwanie na pomoc – linę rzuconą z brzegu. Doradzam też próbę  dopłynięcie do brzegu, tam siła jest najmniejsza. Inna możliwość, to znana mi z teorii, ale i opowiadań człowieka ,który wiele lat kąpał się w pobliżu odwoju na Nidzie( pom. Motkowicami a Pińczowem – tam gdzie w zeszłym roku utonęło trzech kajakarzy ) to zanurkować do warstwy wody, która przy dnie spływa” jak „Bóg przykazał w dół rzeki, Ale to wymaga zdjęcia kamizelki,a to w zaistniałych warunkach jest trudne.

Ttdzień po wypadku-spłyneliśmy ten odcinek - w tym roku w rocznicę  też się wybieramy. Jacek Rutkiewicz- Instruktor kajakarstwa, Ratownik Wodny
Więcej wiadomości o sztucznych progach na stronie: http://kajak.org.pl/bezpieczenstwo/

Galeria: