2017.12.19. Żółty Miodne - Garbatka Letnisko

                  Witam :-)
    Na trasie z Radomia do Zwolenia w miejscowości Miodne ma swoją siedzibę Nadleśnictwo Zwoleń.  Tu obok Izby Edukacji Leśnej „Miodne” i przystanku autobusowego ma początek żółty szlak pieszy do Garbatki. Początkowo szlak prowadzi lasami Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Przechodzi przez wioskę Linów , gdzie na skraju lasu krzyż upamiętniający zamordowanego w 1932r gajowego Piotra Gogacza . Przez krótki odcinek , do gajówki Miodne razem z zielonymi znakami szlaku Zwoleń - Kock. Obok gajówki oryginalna pomnikowa aleja drzew i miejsce odpoczynku z wiatami. Szlak po paru kilometrach opuszcza las wchodząc do wsi Antoniówka. 21 czerwca 1944r w odwet za śmierć dwóch urzędników niemieckich wieś została spacyfikowana przez hitlerowców. Niemcy wymordowali lub wywieżli do obozów zagłady wszystkich mieszkańców wsi. O tej tragedii przypomina głaz znajdujący się na skraju wsi upamiętniający te wydarzenia. Odbudowana po wojnie Antoniówka znów się wyludnia , dzisiaj dużo domów stoi opuszczonych. W położonej kilka kilometrów dalej wsi Policzna , w kościele św. Stefana 2 września 1892r zawarł związek małżeński Stefan Żeromski. Fundatorką kościoła była hrabina Maria z Tyzenhauzów Przeżdziecka , właścicielka tych ziem. Niedaleko kościoła w otoczeniu parku i stawów znajduje się zabytkowy pałac Przeżdzieckich z końca XIXw  Z dawnego majątku pozostały także zabudowania dworskie i gorzelnia. W czasie II wojny światowej pałac był siedzibą SS a po wojnie otwarto w nim istniejącą do 1982r szkołę podstawową. Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych. Najstarsze wzmianki o wsi pochodzą z końca XIIw a na przestrzeni prawie dwustu lat Policzna należała też do dóbr Kochanowskich. Przy drodze z Policznej  do położonego parę kilometrów dalej Czarnolasu , na starym cmentarzu spoczęły ukochane córki Jana Kochanowskiego , Urszula i Hanna. Stał tu też pierwszy kościół w Policznie , rozebrany po wybudowaniu nowego kościoła św. Stefana. Z tamtych czasów na cmentarzu zachował sie tylko jeden stary nagrobek. Obok pomnik zamordowanych przez hitlerowców 12.06.1943r mieszkańców Policzna a na położonym niedaleko nowym cmentarzu znajduję się inne stare groby. W centrum wsi obok nowej szkoły pomnik w hołdzie żołnierzom Batalionów Chłopskich a na skraju wsi pod lasem cmentarz z I wojny światowej. Spoczywa na nim około 1200 żołnierzy austro - węgierskich i 150 polskich poległych podczas bitwy stoczonej 23-24 pażdziernika 1914r  Jest też mogiła radzieckiego sierżanta który zginął 15 stycznia 1945r  Z Policzna szlak wiedzie do końca drogą i przez pola do wsi Garbatka-Letnisko. Historia wsi sięga XVw  i przez jakiś czas należała ona też do rodu Kochanowskich. W 1885r poprowadzono linię kolejową zwaną Iwano - Dąbrowską która przyczyniła się do rozkwitu wsi. Dzięki bliskości Puszczy Kozienickiej rozwinął się przemysł drzewny , powstały kolejki wąskotorowe i duża Destylarnia Żywicy. Jeden z budowniczych kolei Grek Antonis Jani rozreklamował miejscowość jako uzdrowiskową , zaczęto budować domy wypoczynkowe i letniskowe. Do Garbatki zaczęło przyjeżdżać coraz więcej wczasowiczów i kuracjuszy. W okresie międzywojennym powstały liczne wille i pensjonaty a liczba kuracjuszy w sezonie letnim czterokrotnie przewyższała liczbę mieszkańców Garbatki. W czasie II wojny światowej Niemcy przeprowadzili dwie pacyfikacje. Pierwszą była likwidacja Getta a druga mająca na celu zlikwidowanie ruchu konspiracyjnego. 12 lipca 1942r aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych ponad osiemset osób z których przeżyło jedynie 46. Te krwawe zdarzenia upamiętniają pomniki niedaleko stacji PKP i na cmentarzu parafialnym. Koniec szlaku znajduje się w Garbatce - Letnisku przy ulicy Kochanowskiego.
   Miodne PKS - Linów - gajówka Miodne - Antoniówka - Policzna - Garbatka-Letnisko
Żółty szlak pieszy poprowadzony przez Równinę Kozienicką ma około 23km długości i niewiele metrów przewyższenia :-) Wszak jest to szlak nizinny :-)
  Pozdrawiam serdecznie :-)
  Łazior Świętokrzyski

Galeria: