07-05-2017 Wyjazd Klubu Górskiego PTTK Kielce na Ponidzie.

7 maja, w niedzielę, Klub Górski PTTK wędrował po Ponidziu. Mieliśmy do pokonania 27 km. Trasa prowadziła z Krzyżanowic Dolnych, przez górującą nad miejscowością kuestę gipsową, dalej przez okolice nieczynnego kamieniołomu w Gackach i lasu Grabowiec, następnie grzbietem nad kopalnią gipsu „Leszcze”, w sąsiedztwie wsi Kostki i Oleszki, do znanej sosny w miejscowości Wełecz, a stamtąd przez Grochowiska, wzdłuż Strugi Podłęskiej, okolice rezerwatu Pieczyska, do Pińczowa. Trasa wiodła drogami polnymi i leśnymi, częściowo nieoznakowanymi a częściowo niebieskim szlakiem turystycznym. Podczas wędrówki mieliśmy okazję oglądać kwitnące rośliny – miłka wiosennego, pierwiosnka lekarskiego, zawilca gajowego, groszek leśny, i in. Na trasie znalazły się 2 rezerwaty przyrody:  Krzyżanowice i Pieczyska oraz 4 pomniki przyrody: jaskinia gipsowa „Nad Stawem”, profil zawierający gipsy wielkokrystaliczne, z widocznym  uskokiem tektonicznym, pełny profil serii gipsowej w obrębie ściany nieczynnego kamieniołomu oraz tzw. krocząca sosna. W dniu wycieczki pogoda była sprzyjająca i oszczędziła nam nadmiaru wody. Natomiast konsekwencje wcześniejszych obfitych opadów dały się odczuć w postaci dość błotnistej drogi a miejscami sporych „rozlewisk” wodnych na trasie.
Tekst i oprowadzanie klubowiczów po Ponidziu Lena Skibińska-Opoka, zdjęcia Andrzej Kozalski.

 

galeria: