Klub Górski PTTK w Kielcach

Od 1968 roku grupa przodowników turystyki górskiej (GOT) działających w kieleckim PTTK, z inspiracji T. i J. Wróblewskich podjęła inicjatywy prowadzące do utworzenia w Kielcach klubu turystów górskich, nawiązując do tradycji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na początku były to zorganizowane dwa złazy wiosenne w Beskidach (w Gorcach i na Babiej Górze) wędrowny obóz szkoleniowy kandydatów na przodowników GOT oraz szkolenie taternickie.

Powołany formalnie w marcu 1970 roku Klub Górski PTTK w Kielcach (KG) kontynuował organizację corocznych złazów wiosennych jako powszechnej ogólnodostępnej imprezy górskiej. Do 1983 roku odbyło się 16 złazów, przeważnie w Beskidach (jubileuszowy X-ty - w Tatrach), brało w nich udział od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu uczestników.  Zrzeszeni w klubie zaawansowani turyści górscy odbywali pod kierunkiem instruktora taternictwa i doświadczonego alpinisty Z. Rubinowskiego szkolenia wspinaczkowe. Ich kontynuacją były wysokogórskie obozy w Tatrach (szczególnie na Słowacji) oraz szereg turystycznych wypraw górskich. Najbardziej aktywna działalność KG trwała do 1980 r. Klubowe imprezy odbywały się w całych polskich Karpatach od Ustronia i Istebnej po Ustrzyki i Kalwarię Pacławską. Były też wędrówki w Słowackim Raju, rumuńskich Karpatach Południowych, także na Bałkanach (góry Riła i Pirin). Na zachodzie ekipy klubowe osiągnęły Harz, masyw Dachsteinu i Alpy Ötztalskie (Tyrol). Organizowana w 1978 r. wyprawa w afgański Hindukusz, nie doszła do skutku z powodów politycznych.

 

Istotną działalnością klubu o szerszym oddziaływaniu edukacyjnym, były kameralne prelekcje, liczne pokazy przeźroczy, szkolenia i przeglądy filmów górskich. Klub Górski w Kielcach z 17 członków założycieli w 1970 r., rozrósł się do ponad 110 osób w 1980 r. Jedną trzecią stanowili przodownicy turystyki górskiej i przewodnicy. Honorowym członkiem klubu od 1979 r. była wybitna polska himalaistka W. Rutkiewicz. Prezesem KG w Kielcach przez pierwsze 5 kadencji (do 1981 r.) był T. Wróblewski, w kolejnych kadencjach R. Ekielski oraz H. Rączka.

Do tych tradycji nawiązuje reaktywowany przez grupkę miłośników gór w październiku 2008 r. Klub Górski przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach. Prezesem Klubu zostaje Lech Segiet. Od momentu reaktywacji do kwietnia 2009 zapisało się do Klubu ponad 70 osób.

Przed obecnym Klubem Górskim stoją nowe wyzwania. Na bieżąco realizowane są imprezy górskie i rajdy. Od października zeszłego roku odbyły się już rajdy w Pieniny, Gorce oraz Beskid Sądecki. W każdej z tych imprez uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Klub Górski nie zapomina o rodzimych terenach – miał już miejsce rajd zimowy na trasie Miedzianka – Chęciny oraz rajd Małogoszcz - Chęciny.

Plany działalności Klubu obejmują zarówno wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne. W najbliższym czasie odbędzie się m.in. Rajd Wiosenny w Górach Świętokrzyskich oraz wyjazd w Tatry. Poza górami polskimi planowane są wyprawy w góry Ukrainy, Rumunii, Słowacji i Francji. Działalność Klubu to nie tylko wyprawy górskie, ale również prelekcje, spotkania z ludźmi gór czy szkolenia. W ramach tych ostatnich przewiduje się zorganizowanie kursu wspinaczki skałkowej dla członków Klubu. Ważnym elementem działalności będzie współpraca z klubami i organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

  Relacje z wyjazdów i rajdów oraz informacje o bieżącej działalności zainteresowani mogą znaleźć na stronie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK Kielce: www.pttkkielce.pl Bezpośreni kontakt z Klubem można nawiązać pisząc na maila: kg@pttkkielce.pl

Autorzy: Tymoteusz Wróblewski, Michał Poros, Witold Wesołowski

galeria: