2022.11.26 Kaplice ks. Ćwiklińskiego.

                    Witam :-)

    Urodzony w 1817r w Kossowie Kazimierz Józef Ćwikliński całe swoje dorosłe życie poświęcił kapłaństwu. Był też kanonikiem Katedry Kieleckiej i dzięki niemu prowadzone były prace renowacyjne we wnętrzu ówczesnych obu kieleckich świątyń a także w kościele chęcińskim. Z jego też inicjatywy w latach 60tych XIXw w pod kieleckich wsiach powstało 13 kaplic. Razem z Andrzejem i Markiem postanowiliśmy dziś przyjrzeć się czterem z nich a wędrówkę zaczęliśmy przy cmentarzu w Cedzynie. W obrębie administracyjnym Kielc, we wschodniej jego części zlokalizowany jest nieduży zbiornik wodny. Powstały na obszarze nieczynnej, zalanej wodą piaskowni ma powierzchnię około 15 hektarów i głębokość nieco ponad 2 metry. Zalew Mójcza położony w dolinie rzeki Lubrzanki oddzielony jest od niej jedynie wąską groblą. Kilkanaście lat temu w planach było powiększenie jego powierzchni do około 80 hektarów. Miały powstać też plaże ale na razie plany te zostały tylko na papierze i dzisiaj korzystają z niego praktycznie tylko wędkarze. Historia wsi Mójcza sięga XIw kiedy to stanowiła uposażenie kieleckiego kościoła św. Wojciecha. W XIIIw prowadził tędy szlak handlowy do Krakowa a w XVIw była wsią biskupstwa krakowskiego w województwie sandomierskim. Dzięki staraniom parafian i przy współpracy ks. Józefa Ćwiklińskiego w 1865r powstała w Mójczy drewniana kaplica. Po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 1917r kaplica zaczęła pełnić funkcję kościoła pw. MB Częstochowskiej. Przy świątyni stoi zabytkowa kamienna figura św. Józefa z 1886r. Po wybudowaniu nowego większego murowanego kościoła w starej kaplicy rzadko odprawiane są nabożeństwa. Ale my akurat trafiliśmy na mszę więc mogliśmy zajrzeć też do środka tego drewnianego kościółka. Do parafii MB Częstochowskiej w Mójczy należy też drugi, jej filialny niewielki kościółek. Wybudowany w pobliskiej dawnej wsi Zagórze jako jedna z kaplic filialnych Katedry Kieleckiej, w tym samym roku co kaplica w Mójczy. Po późniejszej przebudowie kaplicy pełniła ona funkcję kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Na początku lat 90tych XXw wzniesiono przy kaplicy murowaną dzwonnicę. Od wschodu sąsiaduje z Kielcami wieś Domaszowice istniejąca według biskupich dokumentów już w 1438r. Znajduje się tu następna z kaplic powstałych dzięki ks. Ćwiklińskiemu. Kaplica pw. MB Częstochowskiej powstała w kilku etapach od połowy XIXw. W odróżnieniu od innych drewnianych domaszowicką kaplicę wymurowano. Na dawnym cmentarzu przykościelnym zachował się żeliwny krucyfiks z 1897r. Kaplica należy teraz do parafii Bł. Wincentego Kadłubka erygowanej 30 czerwca 2001r. Od lata 2010r wsze święte odprawiane są w nowej murowanej świątyni. W północno wschodniej części Kielc w dolinie rzeki Silnicy leży Dąbrowa. Powstała ona w roku 1438 z inicjatywy biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego a za jej założyciela uważa się kmiecia z pobliskich Domaszowic, Marcina Szowiłowicza. W dzisiejszej części Dąbrowy leżącej w obrębie Kielc stoi drewniana kaplica pw. MB Pocieszenia. Powstała w 1866r jako jedna z kaplic filialnych parafii katedralnej też dzięki staraniom miejscowej ludności. Po wybudowaniu w 1992r nowego kościoła kaplica ta pełni funkcję kaplicy przedpogrzebowej. No i tak zobaczyliśmy cztery kaplice których powstanie wiąże się z działalnością księdza Józefa Ćwiklińskiego. Dąbrowa sąsiaduje też z Osiedlem na Stoku więc ja akurat miałem do domu tylko lekko pod górkę. W przeciwieństwie do moich dzisiejszych kompanów, ale podobno kielecka komunikacja miejska najlepszą w Polsce:-)
          Pozdrawiam serdecznie :-)
              Łazior Świętokrzyski

Galeria: