Niedzielna Wycieczka z Lechem w dniu 28.09.2014r

Spotkanie na ul.Tarnowskiej przystanek MPK o godz.9.05 odjazd autobusu linia nr. 201 o godz.9.20. Trasa będzie liczyć 10 km i pójdziemy: Suków - Góra Zalasna - Cedro Mazur - Mójcza - Wietrznia - KSM.

Pozdrawim Lech Segiet