2016.06.11. Świętokrzyskim szlakiem

          Witam :)

  W 1793r po II rozbiorze Polski nasiliły się represje ze strony okupantów. Kraj przeżywał załamanie gospodarcze , upadły największe banki i potęgowała się inflacja. Zaborcy wprowadzili cenzurę i ograniczyli kontakty z Europą Zachodnią. Chcąc zapobiec całkowitej zagładzie Polski przeciwko zaborcom , Rosji i Prusom wybuchło powstanie narodowe zwane ,,Insurekcją kościuszkowską''. Trwało od marca do pażdziernika 1794r . Jak większość naszych zrywów powstańczych zakończyło się klęską co skutkowało III rozbiorem i wymazaniem Polski z map Europy.  Polska targana wewnętrznymi konfliktami nie mogła się skutecznie przeciwstawić siłom Rosji i Prus. 6 czerwca 1794r na polach położonych między wsiami Przybyszów, Chebdzie i Wywła doszło do krwawego starcia nazwanego Bitwą pod Szczekocinami. Wojska powstańcze pod wodzą Naczelnika Tadeusza Kościuszki przeciwstawiły się prawie dwukrotnie liczebniejszym połączonym siłom armii rosyjskich i pruskich. Bitwa zakończyła się klęską Polaków co miało przełomowe znaczenie dla powstania , całkowitą inicjatywę przejeli zaborcy . Zginęli w niej dwaj polscy generałowie , Józef Wodnicki i Jan Grochowski. Bohater spod Racławic , Bartosz Głowacki został śmiertelnie ranny i kilka dni póżniej zmarł i został pochowany w Kielcach.

   Przez tereny na których rozegrała się bitwa poprowadzony jest żółty szlak pieszy. Początek znajduje się we wsi Moskorzew przy gotyckim kościele św.Małgorzaty z 1380r  Obok kościoła dawne zabudowania dworskie z XVIIIw Szlak przecina drogę krajową Jędrzejów -  Zawiercie i prowadzi dalej polną drogą najpierw przez lasek a póżniej obok zabudowań wsi Chebdzie. Pośród pól wchodzi na małe wzniesienie zwane Złotą Górą gdzie podczas bitwy miał swoje stanowisko dowodzenia Tadeusz Kościuszko. Pod usypanym ziemnym kopcem z krzyżem znajduje się zbiorowa mogiła poległych w bitwie Polaków. Kopiec nosi nazwę Kopca Kościuszki. Schodząc w stronę wsi Wywła napotkamy drugi kopiec , Kopiec Grochowskiego. Tu też zostali pochowani polegli powstańcy , a wśród nich generał Grochowski. W miejscu tym śmiertelnie ranny został Bartosz Głowacki. We wsi Wywła znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki  i krzyż pamięci ofiar pacyfikacji wsi Wywła i Chebdzie przeprowadzonej  przez hitlerowców w 1944r  Za kolonią Przymiarki w miejscu będącym zbiorową mogiłą poległych w bitwie żołnierzy pruskich został usypany trzeci kopiec , nazwany Kopcem Prusaków. Przed wsią  Chałupki opuszczamy tereny naszego , świętokrzyskiego i dalej poruszamy się już po ziemiach województwa śląskiego. Cztery lata temu 3 marca 2012r miała tu miejsce katastrofa kolejowa w której zginęło szesnaście osób. Przechodzimy pod torami i obok stawów wchodzimy do Szczekocin. Przy głównej drodze , obok starej szkoły pomnik ofiar faszyzmu. Tuż przy szlaku znajduje się park i zrujnowany pałac Dembińskich z 1780r  Dalej przy szkole pomnik poświęcony harcerzom i kościół św.Bartłomieja z XVIIw  Szlak kończy się na Rynku przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Obok znajduje się barokowa figura św.Floriana .

    Moskorzew - Chebdzie - Kopiec Kościuszki - Kopiec Grochowskiego (Kosynierów) - Wywła - Kopiec Prusaków - Chałupki - Szczekociny

 Żółty szlak pieszy , Szlak Kosynierów znaczony też symbolicznymi wiązkami wbitych w ziemię na sztorc kos.  Oficjalnie szlak ma 16km , mnie moja ,,mądra maszynka'' pokazała 14,3km czyli musiałem gdzieś popędzić :)

 Mając wolny czas można pochodzić po miasteczku. Jest tu jeszcze parę pomników , kaplica św.Antoniego , pomniki i kaplica na starym cmentarzu. Przed II wojną światową połowę mieszkańców Szczekocin stanowili Żydzi i po nich został budynek synagogi z XIXw zamieniony obecnie na restaurację. Obok pomnik w miejscu dawnego kirkutu.

  Taki mały wypadzik , po robocie przy sobocie :)

  Pozdrawiam serdecznie :)

   Łazior Świętokrzyski

 

Galeria: