2020.09.09. Chynek i Panek

                  Witam :-)
   Wieś  Balice (nie te krakowskie:-) podobno powstała już w 1210r o czym świadczą zapisy z kronik kościelnych. Od niej nazwę wziął ród Balickich herbu Topór który był jej właścicielem przez kilka wieków. Pod koniec XVIIIw Balice stały się własnością spokrewnionych z Sobieskimi rodziny Lubienieckich. Żona jednego z nich wniosła w posagu obraz koronowania NMP malowany na desce który według rodzinnej tradycji służył do modlitw podczas wyprawy wiedeńskiej. Lubienieccy specjalnie dla tego obrazu wybudowali kaplicę która stała się częścią powstałego klasycystycznego pałacu. Obraz ten obecnie wisi w Bazylice Katedralnej w Kielcach natomiast Balice po Lubienieckich często zmieniały właścicieli. Ostatni z nich , włościanie Chynek i Panek sprzedali pałac nowopowstałej tu parafii. W 1923r budynek pałacowy po dobudowaniu wieży zaadoptowano do celów sakralnych. Dawna pałacowa kaplica pełni teraz funkcję zakrystii a zamiast sali balowej jest nawa. Tak powstał kościół pw. św. Stanisława obok którego w budynku dworku powstałego w latach 20-tych XXw mieści się też plebania. I tylko wchodząc na plac kościelny na bramie zamiast figur świętych stoją greckie amfory , ot pozostałość po pałacu Lubienieckich :-) Na wschód od Balic leży wieś Bosowice której historia jest równie stara jak sąsiada. Aż do powstania listopadowego wieś była własnością rodu Bossowskich herbu Ślepowron. Wtedy to za udział w powstaniu ówczesnego właściciela Józefa Bossowskiego władze carskie skonfiskowały cały majątek. Wcześniej , bo w 1840r na fundamentach z XVIw powstał okazały budynek dworski. Podczas walk legionistów na Ponidziu w 1915r we dworze nocował Józef Piłsudski. W okresie międzywojennym budynek dworu mieścił szkołę a podczas II wojny światowej posterunek żandarmerii niemieckiej i gestapo. Po wojnie były w nim mieszkania nauczycielskie oraz magazyny , stajnia i chlewnia spółdzielni rolniczej. Zrujnowany dwór wraz z otaczającym go zaniedbanym parkiem nabyła para artystów którzy starają się w miarę swoich skromnych możliwości remontować co i jak się da. Dalej na wschód znajduje się wieś Kargów w której podobno około roku 1150 urodził się kronikarz Wincenty Kadłubek. Już w XIIIw wieś była parafią gdzie stał drewniany kościół. W XIVw król Kazimierz Wielki jako akt pokuty za zamordowanie ks. Baryczki ufundował nową murowaną gotycką świątynię. W czasie intensywnych walk prowadzonych na linii frontu w latach 1944-45 zniszczeniu uległa zabudowa wsi a także kościół. Dopiero w latach 1958-66 powstała nowa świątynia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w którą wkomponowano fragmenty starego gotyckiego kościoła. Przy rozwidleniu dróg do Tuczęp i Stopnicy na usypanym ziemnym kopcu stoi figura św. Józefa z małym Jezusem na ramieniu której kargowianie przypisują cudowne moce. Wojenna nawałnica choć zmiotła cały Kargów to jednak pozostawiła św. Józefa w spokoju :-)  Na starym cmentarzu znajduje się sporo ciekawych nagrobków. Do Balic gdzie zostało moje autko wracałem wzdłuż rzeczki Sanicy i zahaczyłem jeszcze o ... Janinę :-) Wieś równie stara jak poprzednie w której w 1822r wzniesiono klasycystyczny kościół św. Wojciecha. Koniec końców wycieczka ta powstała dzięki ... Gminnej Bibliotece Publicznej w Gnojnie gdzie żeby coś dostać to musiałem po prostu być :-)
     Pozdrawiam serdecznie :-)
        Łazior Świętokrzyski

Galeria: