2023.11.02. Wolica

                   Witam :-)
   Idąc od stacji kolejowej Sobków do Wolicy po zachodniej stronie torów natrafimy na cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Na cmentarzu parafialnym w Wolicy pomnik pamięci pomordowanych mieszkańców wsi w latach 1939-1945. Na wprost cmentarza, za torami nowy wolicki kościół konsekrowany po 12 latach budowy 12 sierpnia 2018r, Sanktuarium Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wolica znalazła się na szlaku powstałej w latach 1883-1885 Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. Z tego okresu pochodzi też zabytkowy budynek dworca kolejowego. We wsi znajdują się ruiny secesyjnej willi wybudowanej w 1910r z inicjatywy Joachima Hempela. Podobno był on spolszczonym Niemcem z Górnego Śląska. Chociaż jego dziadek był założycielem Ogrodu Botanicznego w Warszawie on związał swoją przyszłość z górnictwem i hutnictwem i w 1897r został właścicielem zakładów wapienniczych i kamieniołomów w Kielcach. Później odkupił także zakłady wapiennicze w Wolicy. Wtedy też postanowił osiedlić się w tej wsi budując tu nowy dom. Joachim Hempel był także senatorem II Rzeczpospolitej a podczas II wojny światowej pomagał miejscowej ludności. Prawdopodobnie zginął podczas powstania warszawskiego. Jego willa z charakterystyczną widokową wieżą po pożarze w 1937r została odbudowana. Po II wojnie światowej willę przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. Później w latach 70tych XXw mieściła ona Technikum Rolnicze i Spółdzielnię Rolniczą Piast z Chęcin. Opuszczony w końcu budynek popadł w ruinę i dziś całkowicie zarośnięty jest w opłakanym stanie. W pobliskiej wsi Siedlce zabytkowy budynek szkoły z początku XXw, obecnie opuszczony. Niedaleko powstały w 2000r rezerwat przyrody nieożywionej Wolica. Znajduje się on w działającym do połowy XXw kamieniołomie. Nad Czarną Nidą ruiny murowanego młyna z XIXw który został upaństwowiony w 1955r. Wrócił on z powrotem do swych właścicieli na początku lat 80tych ale powódź z 2001r zakończyła jego działalność. Dzisiaj działa tu niewielka elektrownia wodna. Przed budynkiem szkoły w Wolicy pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi dokonanej przez niemieckich żandarmów 26 maja 1944r.
        Pozdrawiam serdecznie :-)
          Łazior Świętokrzyski

Galeria: