Do Racławic 14 październik 2022

  Racławice położone na Wyżynie Miechowskiej pomiędzy Miechowem a Skalbmierzem znane są, jako miejsce bitwy, która odbyła się na miejscowych polach w 1794 r. Bitwa, w której oddziały polskie dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę zmierzyły się z ze zgrupowaniem rosyjskim generała Aleksandra Tormasowa miała niewielkie znaczenie militarne, natomiast moralne znaczenie wygranej bitwy miało wielki wymiar historyczny nie tylko w czasie trwania walk powstańczych, ale i w czasach późniejszych.
Do Racławic wybrałem się z Miechowa, jadąc początkowo doliną rzeki Szreniawa, która była osią osadnictwa jeszcze w okresie pradziejowym i wczesnośredniowiecznym Małopolski. Nad Szreniawą znajduje się miejscowość Przesławice, w której w 1970 r. został umieszczony XVII-wieczny drewniany kościół przeniesiony z pobliskiej Gołczy i po pięciu latach gruntownie odrestaurowany.
Po opuszczeniu doliny Szreniawy skierowałem się na północny-wschód przejeżdżając przez malownicze wzniesienia i obniżenia tektoniczne pokryte lessem. Charakterystyczne dla tego obszaru są kwietne murawy kserotermiczne, które zachowały się w okolicy Sławic Szlacheckich. Występują tu rzadkie w Polsce gatunki roślinności stepowej.
Kolejną miejscowością, w której się zatrzymałem był położony w pobliżu Słomnik, Prandocin. Znajduje się w nim kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, który jest jednym z dobrze zachowanych i piękniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Kościół powstał w XII wieku i był wielokrotnie przebudowany.
Jadąc dalej na wschód przez wzgórza Wyżyny Miechowskiej dotarłem do Wrocimowic, znanej dzięki uczestnikowi bitwy pod Grunwaldem, Marcinowi z Wrocimowic. Rycerz ten, jako chorąży krakowski trzymał w swoich rękach wielką chorągiew Królestwa, o którą to chorągiew toczyła się zacięta walka. Wrocimowice położone są w pobliżu miejsca bitwy racławickiej. Główne pamiątki związane z bitwą znajdują się jednak na terenie Janowiczek, wsi przyległej do Racławic. W Janowiczkach w 1934 r. został na wzgórzu Zamczysko usypany kopiec poświęcony Kościuszce. Centralne miejsce zajmuje pomnik Wojciecha Bartosa Głowackiego z 1994 r., którego twórcą był znany rzeźbiarz Marian Konieczny. W Janowiczkach można też zobaczyć dworek, którego właścicielem był Walery Sławek, premier i bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. W ostatnich czasach został gruntownie odnowiony i jest siedzibą Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.
W drodze powrotnej do Miechowa dojechałem jeszcze do miejscowości Dosłońce, gdzie na wzniesieniu nad wsią została postawiona wieża widokowa, z której roztacza się ładny widok na najbliższą okolicę. Podobno, przy dobrej pogodzie można zobaczyć z wieży Tatry. Mnie się jednak to nie udało.
W trakcie wycieczki przejechałem 72 kilometry.

andkoz

Galeria: 

Komentarze

Obrazek użytkownika andkoz

Organizatorem parafii w Przesławicach i pierwszym proboszczem był ks. Stanisław Sztafrowski. W 1981 r. został przeniesiony na kielecki Czarnów, gdzie zbudował kościół Miłosierdzia Bożego, którego był również pierwszym proboszczem i jednocześnie kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.