Wiślana Trasa Rowerowa 12 wrzesień 2021

   Wiślana Trasa Rowerowa obecnie jest tylko częściowo istniejącym szlakiem rowerowym, biegnącym wzdłuż Wisły. Ma on łączyć Beskidy z Bałtykiem i w zamierzeniach projektodawców ma liczyć ok. 1200 km. Obecnie przygotowana jest część tej trasy, w tym odcinek małopolski. Ten fragment trasy zaczyna się w Jawiszowicach na granicy z województwem śląskim, a kończy w Szczucinie i biegnie prawym brzegiem Wisły, głównie wzdłuż wału przeciwpowodziowego.
Z inicjatywy kolegi Roberta kielecki Oddział PTTK zorganizował przejazd części tego szlaku rowerowego. Udział w nim wzięła kilkunastoosobowa grupa rowerzystów Jako miejsce startu Robert wybrał dawne miasto królewskie Niepołomice, położone na skraju Puszczy Niepołomickiej. W okresie panowania Piastów i Jagiellonów była ona miejscem polowań królewskich. A zamek niepołomicki, przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym stał się drugą po Wawelu siedzibą królewską. Po krótkim zwiedzaniu miasta wyjechaliśmy na wał nadwiślański i ruszyliśmy trasą rowerową.
Po drodze minęliśmy Rezerwat Wiślisko Kobyle na północnym krańcu Puszczy Niepołomickiej. To wspaniały rezerwat wodny starorzecza Wisły, który chroni rzadkie rośliny wodne oraz ptasie siedliska.
Po przejechaniu kilku kilometrów ujrzeliśmy po drugiej stronie Wisły mury kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Hebdowie. Kościół należał niegdyś do bogatego klasztoru norbertanów, a obecnie jest siedzibą pijarów. Kościół został wzniesiony w XIII wieku, a na przełomie XVII i XVIII został przebudowany. W Uściu Solnym dotarliśmy na brzeg Raby, która w pobliżu wpada do Wisły. Jadąc dalej wałem nadwiślańskim dojechaliśmy do drogi wojewódzkiej 768 prowadzącej z Brzeska do Koszyc. W tym miejscu opuściliśmy Wiślaną Trasę Rowerową i udaliśmy się na odpoczynek do Koszyc. Jest to miasteczko usytuowane na zachodnim brzegu Wisły. Było to niegdyś ważne miasto położone na szlaku handlowym z Krakowa na Ruś. W XIX wieku miejscowość należała do guberni kieleckiej, a w latach 1975–1998 wchodziła w skład województwa kieleckiego.
W pobliżu Koszyc znajduje się we wsi Rachwałowice drewniany, zabytkowy kościół z 1542 r., pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Rachwałowicach oddzieliłem się od reszty grupy i przez Piotrowice i Rogów dojechałem do Opatowca. W rejonie tej miejscowości 24 września 1914 r. legiony polskie pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego przekroczyły dawną, zaborczą granicę austriacko - rosyjską. Miejsce zostało upamiętnione pomnikiem Józefa Piłsudskiego wykonanym z brązu. Po dołączeniu do reszty grupy wynajętym busem, należącym do pana Wojtka wyruszyliśmy w drogę powrotną do Kielc. Jadąc wałem wiślanym i drogami z Koszyc do Opatowca pokonaliśmy ponad 65 km.

andkoz

Galeria: