Z Łagowa do Kunowa 11 październik 2023

   U podnóży Pasma Jeleniowskiego w Górach Świętokrzyskich nad rzeczką Łagowicą położony jest Łagów, miasteczko o średniowiecznej proweniencji. Z tego miejsca rozpocząłem przejazd rowerowy kierując się w stronę Gołoszyc. Początkowo jechałem szlakiem rowerowym doliną Łagowicy, a później skrajem Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego przez Piórków i Nieskurzów. W Gołoszycach skręciłem do Modliborzyc, aby ponownie zobaczyć miejscowy kościół. Kościół wraz z wsią należał do uposażenia klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu i jest pod wezwaniem świętego Benedykta. Kościół został odbudowany ze zniszczeń II wojny światowej, kiedy w trakcie działań wojennych w 1944 r. został całkowicie spalony.
   Z Modliborzyc pojechałem na północ do Łężyc w dolinie Opatówki na Wyżynie Sandomierskiej. Po dojechaniu do Zwoli, znalazłem się w kolejnej dolinie przecinającej Wyżynę Sandomierską. Jadąc początkowo doliną Szewnianki dotarłem do Ruszkowca. W tej miejscowości urodził się Władysław Belina-Prażmowski, późniejszy dowódca 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Pułk powstał w oparciu o 7-osobowy patrol konny, który wraz z Pierwszą Kompanią Kadrową 6 sierpnia 1914 r. wyruszył z krakowskich Oleandrów w stronę Miechowa i Kielc. Ułani, od pseudonimu konspiracyjnego swego dowódcy zwani Beliniakami byli zaczątkiem formowania się jazdy polskiej, a Władysław Belina-Prażmowski jest uważany za ojca kawalerii polskiej w XX wieku.
   W pobliskim Ruszkowie wznosi się kościół zbudowany pod koniec XVIII wieku, do którego nie mogłem się dostać, gdyż drzwi do kościoła zamknięte były na potężny łańcuch z dwiema kłódkami sporych rozmiarów.
Jadąc dalej wzdłuż rzeczki  Szewnianki  dojechałem do Szewnej, miejscowości położonej na granicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Stąd poruszając się kolejną doliną - tym razem rzeki Kamiennej, dotarłem do Kunowa, gdzie zakończyłem wycieczkę. Trasa tego przejazdu rowerowego liczyła prawie 70 km.

andkoz

Galeria: