2018.11.25. Czarny Strzyżyna , Zielony Dobieszyn , Studzianki Pancerne

                 Witam :-)
    Na trasie linii kolejowej z Radomia do Warki leży stacja kolejowa Dobieszyn. Znajdująca się na skraju lasów Puszczy Stromieckiej stacja była podczas hitlerowskiej okupacji miejscem licznych akcji partyzanckich. We wsi ciekawy zabytkowy kościół drewniany pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wybudowany po II wojnie światowej w miejscu zniszczonej przedwojennej drewnianej kaplicy. Siedem kilometrów dalej od Dobieszyna znajduje się przystanek kolejowy Strzyżyna. Ma tu początek krótki łącznikowy szlak pieszy koloru czarnego. Poprowadzony prawie cały czas lasem w okolicach wsi Brzozówka dochodzi po niecałych 4km do czerwonego szlaku pieszego Warka - Lesiów. Tym szlakiem można dalej przez 11km dojść do wsi Studzianki Pancerne. Wzmianki o wsi Studzianki sięgają XVIw a obecną nazwę Studzianki Pancerne nadano w 1969r na cześć stoczonej w sierpniu 1944r bitwy. W dniach 9-16 sierpnia 1944r pod wsią Studzianki starły się ze sobą oddziały 8 Armii Gwardii oraz 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte z oddziałami 45 Dywizji Grenadierów , 1 Dywizji Pancerno-Spadochronowej Herman Gering i 19 Dywizji Pancernej. Wieś kilka razy przechodziła z rąk do rąk a ostatecznie bitwa zakończyła się zwycięstwem sił polsko-radzieckich. Była to największa bitwa na froncie wschodnim  stoczona przez polskich czołgistów. Bitwa która przyczyniła się do umocnienia przyczółka warecko-magnuszewskiego. I mimo , że dzisiaj jest politycznie niepoprawna to jednak parę miesięcy póżniej z przyczółka rozpoczęła się wielka ofensywa styczniowa która doprowadziła do końca hitlerowskich Niemiec. W 1964r w 20 rocznicę bitwy we wsi odsłonięto pomnik -mauzoleum który jeszcze jakoś przetrwał do naszych czasów. Przez Studzianki pancerne przechodzą dwa szlaki piesze. Czerwony z Warki do Lesiowa i niebieski z Mniszowa do Janowca nad Wisłą. Początek przy pomniku ma też zielony szlak pieszy do Dobieszyna biegnący cały czas leśnymi dróżkami. W okolicach wsi Lipskie Budy mogiła-pomnik polskich żołnierzy poległych w walce stoczonej 12 września 1939r a przy siedzibie nadleśnictwa Dobieszyn pomnik poświęcony leśnikom. Koniec szlaku na przystanku autobusowym przy stacji kolejowej Dobieszyn.
   Strzyżyna PKP - szlak MZ-5204c (szlak Warka-Lesiów)
Czarny szlak pieszy o długości 3,7km
   Studzianki Pancerne - Pomnik żołnierzy z 1939r - Dobieszyn PKP
Zielony szlak pieszy o długości 15,6km
Oba szlaki poprowadzono lasami Puszczy Stromieckiej. Położona niedaleko Dobieszyna wieś Cecylówka 13 września 1939r była miejscem bestialskiego mordu. Niemcy spalili tu żywcem w stodole 54 mężczyzn. W pobliskiej wsi Lipa pomnik upamiętniający walki oddziału por. Pawła Gąsowskiego podczas powstania styczniowego. Ale oba te miejsca odwiedziłem już moim autkiem :-)
   Pozdrawiam serdecznie :-)
     Łazior Świętokrzyski

Galeria: