2020.06.10. Pałac Dobieckich

                  Witam :-)
    Na Wzgórzach Łopuszańskich wchodzących w skład Wyżyny Przedborskiej leży wieś Łopuszno. Jak podają stare legendy okolicę tę porastały gęsto rośliny o dużych , rozłożystych liściach zwane łopuchami lub też łopianami. Podczas jednego z polowań w przedborskich lasach zawitał tu król Kazimierz Wielki. Chłop podkuwający królewskiego konia zapytany o nazwę osady wskazał tylko ręką wysokie rośliny odpowiadając ,,uopuśna , panie,, i stąd król nakazał mieszkańcom tytułować ową osadę Uopuśna. W 1367r wieś znana była już pod obecną nazwą Łopuszno i była wtedy własnością rodziny Łopuszańskich. Póżniej nabył ją Zygmunt Łącki i następnie ród Derszniaków herbu Korczak. W 1732r Anna Derszniakówna wyszła za mąż za podczaszego radomskiego Jana Dobieckiego herbu Ostoja i dobra Łopuszna stały się własnością rodu Dobieckich. W latach 1897-1905 Dobieccy wznieśli tu okazały pałac według projektu jednego z najwybitniejszych wówczas warszawskich architektów, Władysława Marconiego. Pałac z przyległym parkiem w którym znajduje się też fontanna otoczony jest murem z bramą z I połowy XVIIIw Budowla stanęła podobno na piwnicach poprzedniego drewnianego dworu postawionego przez Derszniaków. W czasie I wojny światowej w okolicach Łopuszna toczyły się ciężkie walki w wyniku których w lutym 1915r wieś prawie całkowicie zniszczono. Spłonął i pałac Dobieckich ostrzelany przez artylerię niemiecką. W okolicach Łopuszna znajdują się trzy cmentarze wojenne z tego okresu gdzie leżą żołnierze austriaccy , niemieccy i rosyjscy. Ale o tym dowiedziałem się ... po wycieczce :-) Pałac obudował w 1936r ostatni właściciel majątku , Zbigniew Dobiecki. W czasie II wojny światowej budynek był siedzibą żandarmerii niemieckiej. Po wojnie cały majątek Dobieckich zajęła Spółdzielnia Produkcyjna w Łopusznie a po remoncie pałacu w latach 1947-48 zaadoptowano go na szkołę. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie opuścił pałac Dobieckich dopiero w zeszłym roku po wybudowaniu nowej szkoły położonej niedaleko pałacu. Nad Łopusznem góruje widoczna z odległości kilku kilometrów bryła kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Świątynia powstała w latach 1926-33 z wykorzystaniem miejscowego kamienia, w miejscu murowanego kościoła z XVII wieku zniszczonego podczas pierwszej wojny światowej. Na wzniesieniu zwanym Kościółek nad cmentarzem parafialnym znajdują się trzy krzyże oraz tablica pamiątkowa poświecona martyrologii mieszkańców. Obok cmentarza stoi pomnik w miejscu straceń kilkudziesięciu mieszkańców Łopuszna rozstrzelanych przez hitlerowskiego okupanta. W położonej kilka kilometrów na północ od Łopuszna wsi Naramów stoi pomnik poświęcony jej mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji 27 kwietnia 1943r Okolice te zamieszkiwała mniejszość niemiecka , a za pomoc polskiej ludności udzieloną oddziałom partyzanckim Niemcy spacyfikowali wsie Naramów i Skałkę Polską. W położonej na południe od Łopuszna wsi Grabownica stoi powstały w 1920r młyn nazwany ,,Wędrowcem,,  ponieważ przywędrował tu z Krasocina :-) Wracając do Kielc zatrzymałem się w przysiółku wsi Snochowice zwanym Zagórki. Na wzniesieniu obok murowanej kapliczki z 1859r wybudowano nowy parking skąd rozciąga sie rozległa panorama zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Od Góry Dobrzeszowskiej przez Pasmo Oblęgorskie , Wzgórza Tumlińskie i Pasmo Masłowskie aż po Łysogóry. Parę dni pózniej gdy wracałem z okolic Włoszczowy tez tu stanąłem , była lepsza widoczność :-)

    Pozdrawiam serdecznie :-)

        Łazior Świętokrzyski

Galeria: