W powiecie ostrowieckim i dolinie Świśliny 20 czerwiec 2020

  W tym roku po raz drugi znalazłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim. I także tym razem z rowerem. Na początek odwiedziłem pałac Wielopolskich wybudowany w Częstocicach, które w 1954 roku zostały włączone w obręb Ostrowca. Pałac został zbudowany w latach 1887-1889 dla Zygmunta Wielopolskiego. W latach 30. XX wieku mieścił się w pałacu luksusowy hotel dla akcjonariuszy Zakładów Ostrowieckich. Obecnie jest siedzibą Muzeum Regionalnego w Ostrowcu, które przeprowadza gruntowny remont swojej siedziby.
W odległości jednego kilometra znajduje się wieś Szewna, obecnie przedmieście Ostrowca. W XV wieku Szewna była własnością kościelną, a dobra Szewińskie były uposażeniem (prebendą) kanonii kolegiaty kieleckiej. Dom kanoników Kanonii Szewna znajdował się na obszarze Wzgórza Zamkowego w Kielcach, ale spłonął podczas pożaru miasta w 1800 r.
Kolejną wsią kościelną, która znalazła się na trasie mojego przejazdu była Momina. Od XIII wieku należała do biskupów lubuskich, którzy erygowali we wsi kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. W pobliskich Kosowicach urodził się arcybiskup Bodzanta. Chociaż inne źródła podają, że urodził się w Szeligach, koło Opatowa jako syn rycerza Wisława z Kosowic.
Kolejną wsią kościelną, do której dotarłem była Świętomarz. W XIV wieku rozpoczęto tu budowę murowanego kościoła, której ukończenie miało miejsce dopiero w 1450 roku. Kościółek ma wezwanie Wniebowzięcia NMP i nawiązuje do pierwotnego nazewnictwa wsi - Świętamarza, jako oznaczenia Matki Boskiej. Świętotomarz położona jest w dolinie Psarki, która jest dopływem Świśliny.  Malowniczymi drogami prowadzącymi nad doliną tej rzeki dojechałem do Radkowic, przeprawiając się tam na północny brzeg Świśliny. Po opuszczeniu Radkowic wjechałem w Lasy Sieradowicke, którymi dotarłem do Suchedniowa. W Suchedniowie zakończyłem wycieczkę, przejeżdżając 65 km.

andkoz

Galeria: