Z Sielpi przez Wzgórza Opoczyńskie do Końskich 29- 30 wrzesień 2023

  Kontynuując rowerowy przejazd Piekielnym Szlakiem prowadzący przez powiaty konecki i opoczyński, dalszą część wycieczki rozpocząłem w Sielpi Wielkiej. Była to miejscowość, gdzie zakończyłem poprzedni, majowy etap. W tym miejscu Czarna Konecka łączy się z Czarną Taraską tworząc Czarną, która zwana jest również w dalszym ciągu Czarną Konecką lub Czarną Maleniecką. Wzdłuż tej rzeki jadąc początkowo równolegle do kanału Ulga dojechałem do Cieklińska. Znajduje się tutaj zbiornik wodny na rzece Czarnej, który wykorzystywany jest jako łowisko.
  W Cieklińsku opuściłem na pewien czas dolinę Czarnej i jadąc przez Cis, Hucisko, Rezerwat Piekiełko Szkuckie dotarłem do Lipy, w której znajduje się modrzewiowy kościół, którego początki sięgają czasów średniowiecza. Stąd już było blisko do stolicy gminy Rudy Malenieckiej. W tej miejscowości ponownie znalazłem się nad rzeką Czarną. Ruda Maleniecka w XVIII i XIX wieku była ośrodkiem dóbr obejmującym i wspomniane Cieklińsko i niedaleki Maleniec, gdzie powstało szereg zakładów przemysłowych wykorzystujących energię wodną rzeki Czarnej. W Rudzie Malenieckiej rozpoczęła też działalność Doświadczalna Stacja Rybacka, powstała w 1912 r. - pierwsza tego typu w Polsce i jedna z pierwszych w Europie placówka naukowo - badawcza, której kierownikiem i naukowym opiekunem został profesor Franciszek Staff, brat poety Leopolda. Tutaj właśnie wyhodowano karpia królewskiego, który później rozpowszechnił się w całej Europie.
  W Maleńcu funkcjonuje Zabytkowy Zakład Hutniczy, który jest placówką muzealną i jego zadaniem jest chronienie dawnej fabryki żelaza, nieprzerwanie działającej od 1787 do 1967 r. Po przejechaniu przez Machory, gdzie znajdowała się dawna Fabryka Papieru i Tektury, opuściłem powiat konecki i wjechałem na teren powiatu opoczyńskiego. Jest to region jurajskich Wzgórz Opoczyńskich położonych pomiędzy Końskimi, Opocznem a rzeką Pilicą. Poruszając się w dalszym ciągu doliną rzeki Czarnej dojechałem do Przyłęku. W miejscowości tej skręciłem na wschód w stronę Paradyża, opuszczając dolinę Czarnej.
  Najcenniejszym zabytkiem Paradyża jest zespół klasztorny pobernardyński, zbudowany w latach 1747-1757. Obecnie jest to Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego, gdyż czczony jest w nim obraz na którym w 1678 roku, pojawiły się krople krwi w miejscach, gdzie ciernie kaleczyły skronie Chrystusa.  Jest to jedno dwóch sanktuariów w powiecie opoczyńskim.
  Stąd już niedaleko do Żarnowa, jednej z najstarszych miejscowości w regionie, którego korzenie sięgają XI wieku. Pierwszy kościół w Żarnowie powstał w XII wieku. Później był kilkakrotnie rozbudowywany. Ostatnia taka przebudowa pochodzi z początków XX wieku.
  Jadąc do Białaczowa, przejeżdżałem drogą, gdzie niegdyś znajdowała się aleja 140 letnich modrzewi, będąca pomnikiem przyrody. Został prawie całkowicie zniszczona przez trąbę powietrzną w 2011 r.. Aleją można było dojechać do znajdującego się w Białaczowie klasycystycznego pałacu Małachowskich, zbudowanego przez znanego architekta warszawskiego Jakuba Kubickiego ((m. in. projekt pałacu w Bejscach).
Dalsza moja droga prowadziła przez lasy na Drzewiczką, należące do Nadleśnictwa Barycz. Były to tereny dawnego poligonu wojskowego, który istniał tu do 1958 roku. W celu jego rozbudowy na początku lat 50. wysiedlono ludność z 19 wsi znajdujących się na tym obszarze. Po likwidacji poligonu tereny te, w zdecydowanej większości, zalesiono.
  Po przekroczeniu linii kolejowej Końskie- Stąporków znalazłem się na leśnej drodze prowadzącej do ostatniej miejscowości na Piekielnym Szlaku, która w XIX wieku otrzymała nazwę Niebo. Jest ona położona obok sąsiedniej wsi nazwanej Piekło w odległości ok. 2 kilometrów. W niej to kilka miesięcy wcześniej rozpoczynałem przejście i przejazd Piekielnego Szlaku. Długość jego w całości to 243 kilometry. A ja podczas wrześniowego przejazdu pokonałem ok. 140 kilometrów tego szlaku, a łącznie w ciągu dwóch dni przejechałem ponad 170 kilometrów.
  W ostatniej części wycieczki odwiedziłem jeszcze Końskie, stolicę powiatu, przez który w dużej części przebiega Piekielny szlak.

andkoz

Galeria: