Tatrzańskie Dwutysięczniki - Stama blog

2015.08.30. Żar na Jagnie

           Witam :)

2015.08.29. Lodowa Wieża z Czubą

           Witam :)

2015.07.04. Rysy na Koprze w piwnicy


        Witam :)

2015.06.27. Wrota na Cyferblacie

       Witam :)

Strony