Średniowieczne Miasto Szydłów

Legenda głosi, że Szydłów zbudowano dzięki kosztownościom zrabowanym przez zbója zwanego Szydłem. Siał on postrach na tych terenach. Do czasu. Kiedy napadł na orszak królewski (Kazimierza Wielkiego), pojmano go i nakazano zwrot zrabowanych rzeczy pod groźbą śmierci. Odzyskane precjoza pozwoliły na ufundowanie osady, nazwanej imieniem swego mimowolnego fundatora. Wejście do jaskini zbójeckiej uwieczniłem na załączonej fotografii.

Obecnie miasteczko słynie ze Święta Śliwki (27-28 sierpnia 2016), jednak w średniowieczu kupców ściągały tu szlachetne sukna. Dobrze rozwinięta osada posiadała nawet wodociąg i łaźnie miejskie, co jak na tamte czasy było nie lada osiągnięciem. Z szydłowskiego zamku ostał się jeno Skarbczyk, dziś Muzeum Regionalne wraz z salą tortur...

Co czyni to miejsce wyjątkowym to sam układ urbanistyczny, historycznie niezmienny, co jest dużą rzadkością, nie tylko w Polsce. Warto też zwrócić uwagę na jedyną w regionie synagogę obronną, pochodzącą z XVI wieku, o architekturze późnego gotyku. Jeszcze starszy jest kościół farny pw. św. Władysława, datowany na czternaste stulecie. Jest to jedna z tzw. świątyń pokutnych, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego po utopieniu księdza Baryczki, wypominającego monarsze nieobyczajne prowadzenie się.

Najstarszym obiektem w Szydłowie jest jednak kościółek pw. św. Wojciecha z 1375 roku. Jego bezcenne polichromie, proweniencji czeskiej poddawane są obecnie renowacji. Wśród fresków wyróżnia się galeria Siedmiu Grzechów Głównych. Każdy grzech wyobrażony jest przez inne zwierzę, na którym grzesznicy wjeżdżają do piekła. Żeby tu trafić, należy wyjść Bramą Krakowską i przejść przez drogę wojewódzką (ostrożnie!). Po drugiej stronie ulicy, wśród zieleni znajduje się ów średniowieczny zabytek, a u podnóża tego wzniesienia można zobaczyć, wspomnianą już jaskinię zbójecką.

Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów zaprasza w dniu 24 lipca 2016 r. na Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego: "Na wezwanie Wójta Grodu Szydłów, jako i na chwałę Rzeczypospolitej, radzi jesteśmy Zaprosić w mury nasze mężnych rycerzy jako i niewiasty urodziwe, co by w dniu 24 lipca A.D. 2016 turniej pieszy rozegrać. Takoż poczyńcie nam honor i przybywajcie do Szydłowa stając w szranki na chwałę Pana jako i Waszą. Niech wam Bóg sprzyja, a Święty Jerzy ochrania".

Galeria: