Blogi

W jarach Podola

Z Kamieńca Podolskiego do rzeki Zbrucz jest tylko 20 kilometrów. W przeszłości wzdłuż Zbrucza przebiegała granica II Rzeczpospolitej, a jeszcze wcześniej - przez 146 lat- rzeka stanowiła granicę pomiędzy Austrią a Rosją. Po zachodniej stronie Zbrucza znajduje się część historycznego Podola, która znalazła się w granicach zaboru austriackiego i od 1772 roku dzieliła losy tej części ziem polskich zwanej Galicją.

North Pennines - Nine Standards Rigg

                 Witam :-)

North Pennines - Cross Fell

                 Witam :-)

Po bezdrożach Podola

„Jak zaległy ziemie boże,
Przebież kraje, przerzuć role,
Zjedź świat cały, przepłyń morze,
Nie ma kraju nad Podole!”

Tak pisał Wincenty Pol w Pieśni o ziemi naszej o tej pięknej, kresowej krainie.
W tym roku właśnie Podole było celem kolejnej rowerowej wycieczki, w której uczestniczyła sześcioosobowa grupa z Kielc i Krakowa. Naszym celem początkowym był Kamieniec Podolski – mityczne miasto zbudowane na wysokim, skalnym płaskowyżu, które opływa rzeka Smotrycz.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi