16.06.2013- Rajd okolicznościowy na Święty Krzyż

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze O/ Świętokrzyski w Kielcach
Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK”
Klub Górski w Kielcach

zapraszają 16 czerwca b. r. na

Rajd okolicznościowy na trasie: ŚW. KATARZYNA – ŚW. KRZYŻ
oraz udział w uroczystości podniesienia do godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ KOŚCIOŁA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

 

 

 

Regulamin rajdu:

I. Cele imprezy:
• udział w uroczystości podniesienia kościoła na Świętym Krzyżu do godności Bazyliki Mniejszej,
• propagowanie turystyki pieszej,

 

II. Termin i miejsce:
• Rozpoczęcie rajdu nastąpi 16.06.2013 r. o godz. 6.00 pod klasztorem w Świętej Katarzynie.
• Możliwość dojazdu do Św. Katarzyny z Kielc - zbiórka o godz. 05.20 na przystanku przy ul. Bpa Cz. Kaczmarka w Kielcach - obok Biedronki.
• Trasa rajdu szlakiem turystycznym czerwonym im. Edmunda Massalskiego (ok. 18 km):
Święta Katarzyna (klasztor) – Łysica – Przełęcz Św. Mikołaja – Kakonin – Huta Szklana – Święty Krzyż (klasztor)
     Uwaga:  trasa dość trudna – dla osób o dobrej kondycji fizycznej, wiek uczestników od 12 lat;
• Istnieje możliwość dołączenia do rajdu w miejscach: Kakonin (zabytkowa chata) ok. godz. 08.30 i Huta Szklana pod Krzyżami Katyńskimi ok. godz. 10.30, jednak organizator nie zapewnia dojazdu w te miejsca.
Zakończenie rajdu połączone jest z udziałem w Eucharystii z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej koncelebrowanej przez kardynała Stanisława Dziwisza o godz. 12.00.
• powrót autokarem / busem ze Świętego Krzyża ok. 20 minut po zakończeniu Mszy Świętej.

 

III. Koszty:
Koszty impezy 18 zł (bez transportu 5 zł)

 

IV. Organizator zapewnia:
• transport na trasie: Kielce – Św. Katarzyna i Św. Krzyż - Kielce
• Przewodnika na trasie,
• Ubezpieczenie,
• Potwierdzenie GOT, OTP oraz odznak regionalnych.

 

V. Zgłoszenia:
Udział w imprezie oraz za przejazd autokarem / busem do dnia 11.06.2013 r. z wpłatą całości pieniędzy w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK pod adresem; ul. Sienkiewicza 29, 25–007 Kielce, tel. 41 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl. Organizator przyjmuje zgłoszenia w terminie późniejszym, ale wówczas nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń. Wpisowe jest bezzwrotne.

 

VI. Obowiązki uczestników:
• Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku,
• Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,
• Stosowanie się do postanowień organizatorów.

 

VII. Postanowienia końcowe:
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• Wszyscy uczestnicy rajdu, biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy a także za mienie uczestników,
• Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna,

 

VIII. Kierownictwo:
• Marcin Sołtys tel. 660 669 920
• Paweł Milewicz tel. 530 650 082

Serdecznie zapraszamy!