06-04-2024 XIX Rajd Wiosenny AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej.

W sobotę 16 marca uczestniczyłem w XIX Rajdzie Wiosennym AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej, w ramach którego wybraliśmy się do Doliny Opatówki na Wyżynie Sandomierskiej. Na początku zwiedziliśmy barokowy pw. św. Katarzyny z 1745 roku w Łukawie. Z Łukawy przez Wilczyce powędrowaliśmy do Janikowic Kościelnych. Historia Janikowic, które aktualnie są częścią w wsi Dacharzów sięga średniowiecza i wiąże się osobą Iwo Odrowąża (wówczas kanonika krakowskiego i sandomierskiego, późniejszego biskupa krakowskiego), który w roku 1216 wybudował nad rzeką Łukawką (dziś Opatówką) drewniany kościół i nazwał wzgórze, na którym wybudowano kościół Janikowicami od swego imienia (Iwo to bretońska forma imienia Jan). Świątynia ta istniała do roku 1623, kiedy to została rozebrana. Fundatorem nowego modrzewiowego kościoła został dziedzic Jankowic Jakub Bobola, podczaszy sandomierski. Kościół ten spłonął w roku 1931.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowicach Kościelnych 

Aktualnie funkcjonujący w Janowicach neoromański kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowany został w latach 1933-1940. Z Janikowic poprzez Dobrocice (miejsce urodzenia poety i futurysty chłopskiego Stanisława Młodożeńca (1895-1959) upamiętnione obeliskiem), Pleszów (miejsce bitwy partyzanckiej AK i BCH stoczonej w ramach Akcji Burza 30-07-1944 roku) do Międzygórza.

Obeliska Stanisława Młodożeńca w Dobrocicach 

W Międzygórzu zwiedziliśmy ruiny XIV wiecznego zamku rycerskiego. Zamek przekazany został w roku 1370 przez Kazimierza Wielkiego Zaklikom herbu Topór. W roku 1508 należał do Mikołaja Kijańskiego herbu Strzemię, w drugiej połowie XVI wieku stanowił własność Stanisława Niedrzwickiego, a później Jawornickich. Ruiny położone są na wyniosłym cyplu wzgórza o stromych zboczach wcinających się w Dolinę Opatówki. Zamek wynurowany z kamienia łamanego, na planie prostokąta z trzema skrzydłami. Na całej długości skrzydła głównego i częściowo jednego bocznego zachował się wysoki mór przyziemia (kondygnacji piwnicznej) oraz zewnętrzny mur skrzydła głównego z przyległymi odcinkami mórów wewnętrznych do wysokości jednej lub dwu kondygnacji. Pozostałe mury zamku zachowały się jedynie fragmentarycznie, w dużej mierze przysypane są gruzem i ziemią. Sklepione piwnice są niedostępne.    

Ruiny zamku rycerskiego w Międzygórzu

Naszą wędrówkę zakończyło ognisko integracyjne u stóp zamku rycerskiego.Tego dnia przewędrowaliśmy bez mała 18.5km.

Galeria: