Jura Krakowsko-Częstochowska - ZbyszekB blog

15-10-2023 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zamek Rabsztyn i rezerwat „Pazurek”.

W niedzielę 15 października wybrałem się razem z Dorotą, Leną i Andrzejem na Jurę Krakowsko-Częstochowską, w okolice Olkusza. Naszym celem były jeden z zamków leżacych na szlaku Orlich Gniazd, zamek Rabsztyn oraz położony nieopodal rezerwat leśny i przyrody nieożywionej "Pazurek". Odwiedziliśmy też Jaroszowiec. Na wędrówkę wyruszyliśmy z parkingu położnego we wsi Rabsztyn u podnóża zamku, tuż obok dziewiętnastowiecznej „Chaty Kocjana”. Na początku naszej wędrówki zwiedziliśmy jurajski zamek Rabsztym.

03-07-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie.

W sobotę 03 lipca wybrałem się do leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Ojcowskiego Parku Narodowego. Moim celem były należące do tak zwanych "Orlich Gniazd" zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie oraz pustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku. Wędrówkę rozpocząłem w leżącej na obrzeżach Ojcowskiego Parku Narodowego wsi Sąspów, w pobliżu XVIII wiecznego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Katarzyny. Z Sąspowa żółtym szlakiem turystycznym powędrowałem do Pieskowej Skały.

26-06-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Skansen w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

W sobotę 26 czerwca wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim celem był Skansen w Wygiełzowie, Zamek Lipowiec oraz Rezerwat Przyrody Bukowica. Skansen w Wygiełzowie oraz Zamek Lipowiec tworzą jedną jednostkę organizacyjną o nazwie: "Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec".  Wędrówkę rozpocząłem we wsi Wygiełzów w gminie Babice (powiat chrzanowski, województwo małopolskie) i na początek udałem się do Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

05-06-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Zamek Tenczyn.

W sobotę 05 czerwca wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim głównym celem był Zamek Tenczyn oraz jego okolice. Nazwa zamku Tenczyn pochodzi prawdopodobnie od tenczy, która często pojawia się nad okolicznymi lasami. Wędrówkę rozpocząłem we wsi Tenczynek, z której powędrowałem żółtym szlakiem turystycznym do wsi Rudno. W Rudnie na Górze Zamkowej (398 m n.p.m.) będącej dawnym stożku wulkanicznym i jednocześnie najwyższym wzniesieniem Garbu Tenczyńskiego stoją ruiny zamku.

24-04-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Zamek Ogrodzieniec.

W sobotę 24 kwietnia wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim głównym celem był Zamek Ogrodzieniec oraz jego okolice. Wędrówkę rozpocząłem w Podzamczu k/Ogrodzieńca. Z Podzamcza powędrowałem niebieskim szlakiem turystycznym do wsi Ryczów. W Ryczowie ulicą Armii Krajowej dotarłem do czarnego szlaku turystycznego (tym razem nie byłem przy leżących nieco zboku pozostałościach XIV wiecznej strażnicy, byłem przy nich przy okazji wycieczki na zamek Pilcza w Smoleniu). Czarnym szlakiem udałem się do wsi Żelazko.

18-04-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zamek w Olsztynie.

W niedzielę 18 kwietnia, korzystając z okna pogodowego (było wprawdzie pochmurnie, ale bezwietrznie i bezdeszczowo, temperatura coś około 10 stopni Celsjusza) wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim głównym celem były zamek w Olsztynie k/Częstochowy, wzgórze Biakło oraz rezerwat Sokole Góry. Wędrówkę rozpocząłem z okolic zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela wybudowanego w latach 1722-29 z kamienia pochodzącego z murów zamku.

10-04-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zamek Pilcza w Smoleniu.

W sobotę 10 kwietnia ponownie odwiedziłem Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim głównym celem były zamek Pilcza w Smoleniu. Oprócz zamku wdrapałem się na Grodzisko Pańskie oraz odwiedziłem Rezerwat Ruskie Góry i wieś Ryczów, w której znajdują się pozostałości XIV wiecznej strażnicy. Zamek w Smoleniu wybudowany został na ostańcu skalnym, na wysokości około 500 m n.p.m., z różnicą wysokości na obszarze zamku wynoszącą 25 metrów. Jego nazwa Pilcza nawiązuje do nazwy rzeki Pilicy oraz pobliskiej miejscowości Pilica nazywanej pierwotnie Pilcza.

05-04-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zamek Rabsztyn.

W poniedziałek 5 kwietnia  w poszukiwaniu śladów wiosny wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim celem były zamek Rabsztyn, Rezerwat Przyrody "Pazurek" oraz Januszkowa Góra. Na wędrówkę wyruszyłem z parkingu położnego we wsi Rabsztyn u podnóża Zamku, tuż obok dziewiętnastowiecznej „Chaty Kocjana”. Drewnianego domu w którym urodził się Antoni Kocjan, wybitny przedwojenny konstruktor szybowców, rozstrzelany przez gestapo w 1944 roku. Do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden dokument dotyczący początków rabsztyńskiego zamku.

02-01-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zamki w Bobolicach i Mirowie.

W sobotę 2 stycznia na pierwszą wędrówkę w 2021 roku wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim celem były zamki w Bobolicach i Mirowie. Wędrówkę rozpocząłem we wsi Niegowa, przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.

25-10-2020 Jesień na Pustyni Błędowskiej.

Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²), leżący na pograniczu Wyżyn: Śląskiej i Olkuskiej. Pustynia ma niecałe 10 km długości i do 4 km szerokości. Średnia głębokość piasków wynosi 17–20 m. Rozciąga się pomiędzy wsią Klucze na wschodzie i Błędowem na zachodzie (dzielnica Dąbrowy Górniczej). Na południu znajdują się duże obszary leśne, północną granicę stanowi wieś Chechło. Przez pustynię przepływa rzeka Biała Przemsza i dzieli ją na dwie części północną i południową. Część północna wykorzystywana jest przez wojsko do ćwiczeń. 

Strony