Jura Krakowsko-Częstochowska - ZbyszekB blog

10-04-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W sobotę 10 kwietnia ponownie odwiedziłem Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim głównym celem były zamek Pilcza w Smoleniu. Oprócz zamku wdrapałem się na Grodzisko Pańskie oraz odwiedziłem Rezerwat Ruskie Góry i wieś Ryczów, w której znajdują się pozostałości XIV wiecznej strażnicy. Zamek w Smoleniu wybudowany został na ostańcu skalnym, na wysokości około 500 m n.p.m., z różnicą wysokości na obszarze zamku wynoszącą 25 metrów. Jego nazwa Pilcza nawiązuje do nazwy rzeki Pilicy oraz pobliskiej miejscowości Pilica nazywanej pierwotnie Pilcza.

05-04-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W poniedziałek 5 kwietnia  w poszukiwaniu śladów wiosny wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim celem były zamek Rabsztyn, Rezerwat Przyrody "Pazurek" oraz Januszkowa Góra. Na wędrówkę wyruszyłem z parkingu położnego we wsi Rabsztyn u podnóża Zamku, tuż obok dziewiętnastowiecznej „Chaty Kocjana”. Drewnianego domu w którym urodził się Antoni Kocjan, wybitny przedwojenny konstruktor szybowców, rozstrzelany przez gestapo w 1944 roku. Do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden dokument dotyczący początków rabsztyńskiego zamku.

02-01-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W sobotę 2 stycznia na pierwszą wędrówkę w 2021 roku wybrałem się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Moim celem były zamki w Bobolicach i Mirowie. Wędrówkę rozpocząłem we wsi Niegowa, przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.

25-10-2020 Jesień na Pustyni Błędowskiej.

Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²), leżący na pograniczu Wyżyn: Śląskiej i Olkuskiej. Pustynia ma niecałe 10 km długości i do 4 km szerokości. Średnia głębokość piasków wynosi 17–20 m. Rozciąga się pomiędzy wsią Klucze na wschodzie i Błędowem na zachodzie (dzielnica Dąbrowy Górniczej). Na południu znajdują się duże obszary leśne, północną granicę stanowi wieś Chechło. Przez pustynię przepływa rzeka Biała Przemsza i dzieli ją na dwie części północną i południową. Część północna wykorzystywana jest przez wojsko do ćwiczeń. 

18-07-2020 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W sobotę 18 lipca wybrałem się na spacer szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Swoją wędrówkę rozpocząłem w miejscowości Ostrężnik i na początek wszedłem na wzgórze, na którym znajdują się ruiny Zamku Ostrężnik, po drodze mijając Jaskinię Ostrężnicką. 

01-10-2016 Barwy Jesieni.

Wykorzystując ładną pogodę, w pierwszą sobotę października wybrałem się na krótki spacer po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Moim celem była Góra Zborów (468 m n.p.m.) - najwyższe wzniesienie Skał Kroczyckich w Paśmie Zborowsko-Ogrodzienieckim oraz byłego województwa częstochowskiego. Bezleśny wierzchołek tego wzniesienia leży na terenie rezerwatu przyrody nieożywionej „Góra Zborów”, zakończony jest zbudowaną podczas okupacji hitlerowskiej wieżyczką triangulacyjną. Szczyt wzniesienia to wspaniały punkt widokowy na Jurę.