Ponidzie - ZbyszekB blog

29-05-2022 XXII poZiMowy Złaz Politechniki Świętokrzyskiej po Ziemi Jędrzejowskiej/Wodzisławskiej.

W niedzielę 29 maja odbył się XXII poZiMowy Złaz Politechniki Świętokrzyskiej, po Ziemi Wodzisławskiej. Uczestnicy złazu mieli do wyboru dwie trasy; pierwsza prowadziła z Węchadłowa do Brzezia, druga z Krzcięcic do Wodzisławia. Ja wybrałem trasę numer dwa. Wędrówkę rozpoczęliśmy przy kościele parafialnym w Krzcięcicach. W drodze do Wodzisławia odwiedziliśmy dwór Zadęckich w Krzcięcicach z połowy XIX wieku i park przy tym dworze z XIX wieku, park dworski z XIX wieku w Piołunce, kościół pw. św.

24-03-2019 Rezerwat Skowronno.

W niedzielę 24 marca br. w poszukiwaniu wiosny wybrałem się na Ponidzie. Jednym z miejsc, które odwiedziłem był rezerwat przyrody nieożywionej i florystyczny „Skowronno”. Utworzony w 1960 roku o powierzchni 1,93ha na Górze Okrąglica (293 m n.p.m.) należącej do Gór Pińczowskich, będących częścią Garbu Pińczowskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się pozostałości XI-wiecznego kamieniołomu, w którym pozyskiwano wapień pińczowski (litotaminowy) popularnie nazywany „pińczakiem”.

20-08-2016 Skansen w Tokarni.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powstało w roku 1976, działalność rozpoczęło w roku 1977. W Skansenie na obszarze 65ha odtworzony został typowy XVIII/XIX wieczny układ wiosek pochodzących z różnych stron kielecczyzny. W sektorach małomiasteczkowym, nadwiślańskim, lessowym, dworsko-folwarcznym, wyżynnym oraz świętokrzyskim zlokalizowanych zostało 64 obiekty. Odtwarzają one wygląd typowych chłopskich zagród, w których można zobaczyć jak wyglądały tradycyjne warsztaty pracy typowych wiejskich rzemieślników takich jak: kowal, stolarz, garncarz, czy plecionkarz.

20-06-2015 Wycieczka Klubu Górskiego PTTK Kielce na Ponidzie.

W sobotę 20 czerwca uczestniczyłem w jednodniowej, objazdowo-pieszej wycieczce Klubu Górskiego PTTK Kielce na Ponidzie. W trakcie naszej wędrówki odwiedziliśmy: