24-03-2019 Rezerwat Skowronno.

W niedzielę 24 marca br. w poszukiwaniu wiosny wybrałem się na Ponidzie. Jednym z miejsc, które odwiedziłem był rezerwat przyrody nieożywionej i florystyczny „Skowronno”. Utworzony w 1960 roku o powierzchni 1,93ha na Górze Okrąglica (293 m n.p.m.) należącej do Gór Pińczowskich, będących częścią Garbu Pińczowskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się pozostałości XI-wiecznego kamieniołomu, w którym pozyskiwano wapień pińczowski (litotaminowy) popularnie nazywany „pińczakiem”. Wapień pińczowski daje się łatwo obrabiać, nawet narzędziami stolarskimi, a pod wpływem powietrza twardnieje i pokrywa się patyną zabezpieczającą go przed wietrzeniem. W połowie XII wieku z kamieniołomu w Skowronnie wydobyto kamień do budowy Opactwa Cystersów w Jędrzejowie i kościoły w Kijach i Skalbmierzu. Prawdopodobnie na terenie rezerwatu znajdowało się też prehistoryczne grodzisko. Obszar ten porasta ciepłolubna roślinność o charakterze stepowym. Występują tu gatunki roślin kserotermicznych. Mnie udało się zaobserwować, pierwsze tej wiosny miłki wiosenne.

 

Galeria: