20-08-2016 Skansen w Tokarni.

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powstało w roku 1976, działalność rozpoczęło w roku 1977. W Skansenie na obszarze 65ha odtworzony został typowy XVIII/XIX wieczny układ wiosek pochodzących z różnych stron kielecczyzny. W sektorach małomiasteczkowym, nadwiślańskim, lessowym, dworsko-folwarcznym, wyżynnym oraz świętokrzyskim zlokalizowanych zostało 64 obiekty. Odtwarzają one wygląd typowych chłopskich zagród, w których można zobaczyć jak wyglądały tradycyjne warsztaty pracy typowych wiejskich rzemieślników takich jak: kowal, stolarz, garncarz, czy plecionkarz. Pejzaż wiejski uzupełniony jest obiektami przemysłowymi takimi jak wiatraki, obiektami użyteczności publicznej: sklep i szkoła, zabudowaniami dworsko-folwarcznymi oraz obiektami sakralnymi: kościół i kapliczki. Całość otoczona jest wspaniałą świętokrzyska przyrodą.

 

Galeria: