20-06-2015 Wycieczka Klubu Górskiego PTTK Kielce na Ponidzie.

W sobotę 20 czerwca uczestniczyłem w jednodniowej, objazdowo-pieszej wycieczce Klubu Górskiego PTTK Kielce na Ponidzie. W trakcie naszej wędrówki odwiedziliśmy:
Stopnicę z wybudowanym w 1362 roku, z fundacji Kazimierza Wielkiego gotyckim kościołem ekspiacyjnym pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła. Ekspiacyjny, czyli pokutny, wzniesiony jako zadość uczynienie za utopienie w Wiśle ks. Baryczki, który to ksiądz ośmielił się doręczyć Kazimierzowi list biskupa krakowskiego Bodzanty z dekretem ekskomuniki, związanym z niemoralnym prowadzeniem się władcy. Zabytek jest budowlą dwunawową, halową, o nawach poprzedzielanych filarami umieszczonymi na środku kościoła. Na zewnątrz kościół jest oskarpowany. Posiada osiem ostrołukowych okien. Na dwóch filarach wspiera się sklepienie krzyżowo-żebrowe, na którym umieszczone są zworniki ocalałe ze zniszczeń wojennych. Na sklepieniu prezbiterium jest zwornik przedstawiający głowę Kazimierz Wielkiego. Na zwornikach sklepień nad nawami widnieją herby województw polskich z czasów tego króla. W Stopnicy odwiedziliśmy również XVII wieczny, powiązany z pamiętnikarzem Janem Chryzostomem Paskiem zespół klasztorny oo. Sercanów.
Rezerwat Skorocice z wąwozem wyerodowanym w skałach gipsowych z licznymi jaskiniami, lejami i zapadliskami. Na dnie wąwozu występują łąki i pastwiska z naturalnymi stanowiskami roślinności stepowej (np. w rezerwacie mogliśmy podziwiać trawę zwana Ostnica Jana).
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Chotlu Czerwonym. Położony na wzgórzu gipsowym, wzniesiony z fundacji Jana Długosza. W późnobarokowym ołtarzem głównym znajdują się XV-wieczne figury: Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa na krzyżu.
Wiślicę z Kolegiatą Narodzenia NMP wybudowaną w roku 1350 z fundacji Kazimierza Wielkiego (kolejna świątynia baryczkowska). Kolegiata została wzniesiona na ruinach dwu wcześniejszych świątyń romańskich z ciosów wapiennych, ma dwunawowe wnętrze rozświetlone przez lancetowate okna. Centralne miejsce ołtarza zajmuje XIII wieczny posąg Matki Boskiej tzw. Łokietkowej. Na ścianach prezbiterium mogliśmy zaobserwować pozostałości polichromii w stylu bizantyjskim, malowane prawdopodobnie w latach 1397-1400. W Wiślicy odwiedziliśmy również wybudowany w roku 1460 jako mieszkanie dla wikariuszy Dom Długosza, pawilon archeologiczny z misą chrzcielną pochodzącą z roku 880 oraz Grodzisko – niewielką „gipsową wyspę” stanowiącą pozostałości pierwotnej osady słowiańskiej z przełomu IX i X wieku i grodu z XII i XIII wieku. Gród Wiślicki został zniszczony przez najazd tatarski około 1241 r.              
Kościół pw. Ducha Świętego oraz Matki Bożej Bolesnej w Młodzawach Małych. Będący trójnawową, późnobarokową, wzniesioną z kamienia, zbudowaną na rzucie prostokąta bazyliką. Nawy boczne tworzy rząd sześciu kaplic. Pod prezbiterium znajdują się krypty rodów: Myszkowskich i Wielopolskich – właścicieli Młodzaw. W ołtarzu głównym mogliśmy obejrzeć pochodzący z I połowy XVII w., czczony jako cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej, a w zakrystii skrzynię z imponującym zamkiem.             
Naszą wędrówkę po Ponidziu zakończyliśmy w Ogrodzie na Rozstajach - prywatny ogród botaniczny położony na północnym stoku lessowej skarpy w zachodniej części wsi Młodzawy Małe.

Wycieczkę prowadzili: Renata Dudzik - Gruszka oraz Dariusz Zmorzyński.

 

 

Galeria: