24/25-06-2022 VII Nocny Rajd Świętojański AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej.

W nocy z piątku na sobotę, z 24 na 25 czerwca uczestniczyłem w VII Nocnym Rajdzie Świętojańskim AKTK PTTK „Sabat” Politechniki Świętokrzyskiej. Wędrówkę rozpoczęliśmy na przystanku kolejowym w Berezowie, dzielnicy Suchedniowa. W nocy z 12/13 lipca 1943 roku pomiędzy Berezowem i Łączna partyzanci z oddziałów AK zatrzymali i ostrzelali pociąg osobowy z wagonami niemieckimi relacji Kraków – Warszawa. Akcja była odwetem za pierwszą część pacyfikacji Michniowa. My wędrując drogami bez szlaku dotarliśmy do Michniowa.

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

W okresie drugiej wojny światowej wielu mieszkańców Michniowa walczyło w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej, bądź aktywnie współpracowało z partyzantami (we wsi funkcjonował punkt kontaktowy dla partyzantów dołączających do oddziałów zgrupowania partyzanckiego AK dowodzonego przez  por. Jana Piwnika „Ponurego”). Większość prowiantu dostarczanego partyzantom pochodziła z Michniowa. W dniu 12 lipca niemiecka ekspedycja karna spacyfikowała wieś, zostało zamordowanych 102 mieszkańców. W nocy z 12 na 13 lipca partyzanci AK przeprowadzili akcję odwetową w rejonie bloku rozjazdowego linii kolejowej na Połaziu. Zginęło wielu Niemców podróżujących pociągiem relacji Kraków – Warszawa. Następnego dnia hitlerowcy ponownie spacyfikowali Michniów, mordując wszystkich przebywających we wsi Polaków bez względu na wiek i płeć. Łącznie, w ciągu dwu dni zginęło co najmniej 204 mieszkańców Michniowa. Wieś została doszczętnie spalona. Odbudowana została po wojnie, aktualnie znajduje się w niej Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Po zwiedzeniu mauzoleum niebieskim szlakiem turystycznym udaliśmy się na Kamień Michniowski.

Kamień Michniowski

Kamień Michniowski jest 10-hektarowym rezerwatem przyrody położonym w Sieradowickim  Parku Krajobrazowym. Chronione są w nim wielogatunkowe zbiorowiska leśne z jodłą pospolitą oraz wychodnie skalne piaskowców triasowych z występującą na nich ciekawą roślinnością naskalną. W rejonie wychodni znajduje się Jaskinia Ponurego – najdłuższa pseudokrasowa jaskinia szczelinowa w Górach Świętokrzyskich (długość 25m). Służyła ona za schronienie powstańcom styczniowym 1963 roku, a w czasie II wojny światowej partyzantom. Wiosną 1943 roku, przed przenosinami na Wykus stacjonowali tu partyzanci po dowództwem por. Jana Piwnika ps. „Ponury”.
Z Kamienia Michniowskiego wędrując najpierw niebieskim szlakiem do źródełka Burzący Stok, a następnie głównie drogami bez szlaku wróciliśmy do Berezowa. Przy Altanie Michniów urządziliśmy sobie dłuższą przerwę i ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek (ognisko rozpalone było za zgodą leśniczego, w wyznaczonym do tego miejscu). Z moich obliczeń wyszło że pokonaliśmy 15.5km przy 310m podejść.

Galeria: