03-07-2021 Wędrówka szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie.

W sobotę 03 lipca wybrałem się do leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej Ojcowskiego Parku Narodowego. Moim celem były należące do tak zwanych "Orlich Gniazd" zamki w Pieskowej Skale i Ojcowie oraz pustelnia błogosławionej Salomei w Grodzisku. Wędrówkę rozpocząłem w leżącej na obrzeżach Ojcowskiego Parku Narodowego wsi Sąspów, w pobliżu XVIII wiecznego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Katarzyny. Z Sąspowa żółtym szlakiem turystycznym powędrowałem do Pieskowej Skały.

2021.06.07. Śladami Bismarcka po Pomorzu.

                      Witam :-)

2021.05.29. Binarowa i Rożnowice

                   Witam :-)

2021.05.26. Dziura i góra :-)

                   Witam :-)

2021.05.23. Dolina Dłubni.

                   Witam :-)

Strony

Subskrybuj Turysta Świętokrzyski - aktualności