04-10-2014 Złaz Jesienny Klubu Górskiego PTTK Kielce.

W sobotę 4 października 2014r. odbył się Złaz Jesienny Klubu Górskiego PTTK Kielce. Piechurzy, którzy wybrali się na Złaz mieli do wyboru dwie trasy:
pierwsza, która prowadziła z Łącznej przez Górę Osieczeńską, Dalejów oraz rezerwaty: „Brama Piekielna” i „Piekło Dalejowskie” liczyła bez mała 30km. 
Druga, trochę krótsza prowadząca z Niekłania przez rezerwat „Skałki Piekło pod Niekłaniem”, rezerwat „Gagaty Sołtysowskie”, Sołtyków (ruiny cegielni z 1916r.) oraz wieś Pięty miała coś około 25km. Obie trasy kończyły się w Bliżynie. Podczas wędrówki piechurami opiekowali się koledzy przewodnicy: Robert Nicpoń (trasa nr 1) i Grzegorz Jędrzejczyk (trasa nr 2).

Ja wybrałem trasę numer dwa, na której mogłem podziwiać osobliwe formy skalne powstałe w wyniku erozji eolicznej znajdujące się w rezerwacie „Skałki Piekło pod Niekłaniem” oraz tropy dinozaurów odkryte w 1999 roku w rezerwacie „Gagaty Sołtysowskie”, gdzie do roku 1977 wydobywano gagaty (odmiana węgla brunatnego używana w jubilerstwie) oraz glinę ceramiczną.      
Podczas wędrówki odwiedzili nas reporterzy z TVP Kielce, którzy zamieścili w sobotnich wiadomościach lokalnych krótki reportaż z imprezy.
Na mecie znajdującej się przy Prywatnym Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki” w Bliżynie czekała już na nas grupa wędrująca z Łącznej.
Imprezę zakończyło wspólne zwiedzanie muzeum oraz ognisko z kiełbaskami.

 

Galeria: