05-05-2013 Wycieczka Klubu Turystów Pieszych „Przygoda” PTTK Kielce do rezerwatu „Skały w Krynkach”.

W niedzielę 5 maja 2013, ostatni dzień długiego, majowego weekendu wybrałem się wspólnie z 27-oma miłośnikami pieszych wędrówek na wycieczkę do rezerwatu geologicznego „Skały w Krynkach”. Trasa prowadziła z Stykowa Iłżeckiego przez rezerwat „Skały w Krynkach”, wieś Krynki z barokowym kościołem do Brodów Iłżeckich i liczyła sobie trochę ponad 12 km. Po drodze trochę nas zmoczyło, ale co w tym złego, przecież to już maj. Wycieczkę prowadził kolega Przodownik Darek Zmorzyński.

Rezerwat przyrody Skały w Krynkach

Rezerwat przyrody Skały w Krynkach obejmuje fragment lasu położonego na wzgórzu nad Jeziorem Brodzkim. Podziwiać w nim można skały piaskowcowe przyjmujące formy: bloków, progów, urwisk, gzymsów, okapów, grzybów skalnych i kazalnic. Największa skała o formie grzyba ma wysokość 2,5 m i szerokość 5 m. Górna powierzchnia skał prawie płaska i niemal pozioma. Budowa skał wskazuje, że prawdopodobnie powstawały one na dnie rzeki. W rezerwacie znajduje się też pięć jaskiń oraz wąwóz o pionowych skalnych skałach wysokości do 10 m i długości około 150 m. Jego dnem płynie niewielki strumyk.

Stara zapora w Brodach

Pierwsze wzmianki o wsi Brody pochodzą z XIV wieku. W XVIII wieku funkcjonowały we wsi dymarki i kuźnice. W latach 1820–1823 powstał wielki piec, a w latach 1823–1846 zapora na rzece Kamiennej, zniszczona przez powódź w 1903 roku. Pomiędzy 1834 a 1841 powstało klasycystyczne osiedle robotnicze, pudlingarnia, walcownia oraz  budynek administracyjny, inwestorem był Bank Polski. W czasie powstania styczniowego pod Brodami powstańcy dwukrotnie (18 kwietnia i 2 grudnia 1863 roku) potykali się z moskalami. W latach 1960–1964 powstała nowa zapora tworząca Jezioro Brodzkie.

 

Galeria: