07-01-2017 Wizyta na zamku w Malborku.

W długi weekend styczniowy przebywałem w północnej Polsce. Korzystając z okazji odwiedziłem Zamek w Malborku.
Budowę Zamku Marienburg, Grodu Maryi na wzgórzu nad Nogatem Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie czyli Krzyżacy rozpoczął w roku 1275. Na początku powstał Zamek Wysoki, który od przedzamcza oddzielony był murem oraz głęboką i szeroką fosą. Nad fosą przerzucono szeroki most. Przedzamcze z czasem przekształciło się w Zamek Średni i zostało otoczone mokrą fosą. Jako ostatni powstał Zamek Niski. W roku 1309 z Wenecji do Malborka został przeniesiona stolica państwa krzyżackiego. Rezydencją wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego zamek był w latach 1309 – 1457. W roku 1457 zamek trafił w ręce królów polskich i pozostał w nich do roku 1772, kiedy to nastąpił I rozbiór Polski. Zamek znalazł się w Zaborze Pruskim. Najpierw w latach 1772 – 1816 nastąpiła jego powolna dewastacja, a następnie w latach 1817 – 1939 rekonstrukcja i odbudowa. Zamek ponownie został zniszczony pod koniec II Wojny Światowej. Teraz ciągle trwa jego odbudowa, aktualnie gromadzone są środki i przygotowywana jest odbudowa Zamku Niskiego. Czas zwiedzania zamku wynosi ok. 3,5 godziny. Na zamku nożna podziwiać wiele wystaw stałych i czasowych między innymi wystawę wyrobów z bursztynu i dawnej broni.

 

Galeria: