09-01-2021 Wędrówka gorczańskimi szlakami.

W sobotę 9 stycznia na pierwszy górski wypad 2021 roku wybrałem się wspólnie z Dorotą w Gorce. Naszym celem był najwyższy szczyt tego beskidzkiego pasma górskiego, Turbacz (1310 m n.p.m.). Wędrówkę rozpoczęliśmy w Kowańcu, części Nowego Targu. Zielonym szlakiem turystycznym przez polany Upłaz i Borek, na której oprócz kilku szałasów stoi sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego, polanę Sralówki, Bukowinę Waksmundzką ze szepczącymi ją licznymi daczami i bacówkami oraz polanę Długie Młaki dotarliśmy do Schroniska PTTK na Turbaczu.
Pierwsze schronisko w rejonie Turbacza stanęło na polanie Wisielakówka w roku 1925. Nazwa polany pochodzi stąd, że na polanie grzebano niegdyś samobójców (wisielców, wisielaków), których przesądy nie pozwalały pochować na terenie wsi, by nie sprowadzili nieszczęścia. Niewielki drewniany obiekt spłonął w roku 1933. Już w roku 1934 rozpoczęto budowę kolejnego schroniska, tym razem na polanie Wolnica leżącej w górnym skraju Hali Długiej. W czasie II wojny światowej, nie do końca ukończone schronisko nie tylko przyjmowało  turystów, ale również  pełniło rolę bazy kontaktowej na szlaku kurierów polskiego ruchu oporu. W lipcu 1943 podczas dużej obławy Niemcy zajęli schronisko, zmuszając partyzantów do ewakuacji. W  listopadzie 1943 schronisko spłonęło, zniszczyli je sami partyzanci, chcąc zapobiec rozlokowaniu niemieckich patroli w budynku. Obecne trzecie już schronisko pod Turbaczem oddano do użytku w roku 1958, Jest to duży kamienny budynek, przykryty spadzistym, gontowym dachem stylem nawiązujący do budownictwa ludowego okolicznych wiosek. Ze schroniska czerwonym szlakiem turystycznym (Główny Szlak Beskidzki) dotarliśmy na Turbacz (1310 m n.p.m.), najwyższy szczyt Gorców położony niemal w ich centrum. Wierzchołek stanowi spłaszczona kopuła porośnięta górnoreglowym lasem świerkowym. Z szczytu Turbacza przez polanę Turbacz wróciliśmy w rejon schroniska. Na polanie Turbacz stoi Szałasowy Ołtarz. Powstał on w 2003 na miejscu dawnego szałasu pasterskiego, w którym 17 września 1953 Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, odprawił mszę świętą dla grupy młodzieży akademickiej, z którą wędrował po Gorcach. Ze schroniska żółtym szlakiem turystycznym przez polany Długie Młaki i Rusnakową, z Kaplicą Matki Boskiej Królowej Gorców, Bukowinę Miejską, z polowym ołtarzem myśliwskim oraz polany Dziubasówki i Zychową wróciliśmy do Kowańca. Kaplica Matki Boskiej Królowej Gorców została wybudowana w roku 1979 na 900-lecie męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa, poświęcono ją papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji jego pielgrzymki na Podhale w czerwcu tegoż roku. Kaplica jest pomnikiem walki o wolną Polskę. Budynek kształtem przypomina Krzyż Kawalerski Virtuti Militari. Obok kaplicy znajdują się ławki, dzwonnica i polowy ołtarz. Od 26 kwietnia do końca września, w soboty i niedziele odbywają się tutaj msze. Tego dnia pokonaliśmy nieco ponad 19km przy 800m podejść.

 

Galeria: