11-09-2021 Wędrówka szlakami Tatr Wysokich na Kozi Wierch.

W przedostatnią sobotę lata, 11 września wybrałem się wspólnie z Dorotą i Leną w Tatry Wysokie. Naszym głównym celem był Kozi Wierch. Wędrówka rozpoczęła się na parkingu Łysa Polana i początkowo prowadziła drogą asfaltową biegnącą Doliną Białki. Za Wodogrzmotami Mickiewicza opuściliśmy Dolinę Białki i skręciliśmy w Dolinę Roztoki. Wędrując zielonym szlakiem przez Doliną Roztoki dotarliśmy do kończącego ją Wodospadu Siklawa. Za wodospadem zmieniliśmy Dolinę Roztoki na Dolinę Pięciu Stawów Polskich i szlak na niebieski, którym dotarliśmy do podnóża Koziego Wierchu. Na Kozi Wierch wdrapaliśmy się czarnym szlakiem.

Widok z okolic Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich na Kozi Wierch, Granaty i Przełęcz Krzyżne

Kozi Wierch (2291m n.p.m.) jest skalną kulminacją Orlej Grani i jednocześnie najwyższym szczytem w całości polskim. Południowe zbocza są częściowo porośnięte trawa, od zachodu i północy szczyt posiada dochodzące do 200m ściany. Od zachodu Kozia Przełęcz Wyżnia oddziela go od trzech Kozich Czub (2266 m n.p.m.), na północnym-wschodzie przechodzi w Buczynowa Strażnicę (2240 m n.p.m.) ostatnią turnię tzw. Koziego Muru i Czarne Ściany, oddzielone Przełączką nad Dolinką Buczynową. Nazwa szczytu pochodzi od często pasących się, zwłaszcza na łagodniejszych zboczach, stad kozic. Stosowana była przez pasterzy wypasających owce w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, pasterze korzystający z Doliny Gąsienicowej nazywali ten szczyt Czarnymi Ścianami (nazwa ta została później przesunięta przez turystów na sąsiedni szczyt). W piśmiennictwie nazwa Kozi Wierch pojawiła się w roku 1851. Przez Kozi Wierch przechodzi Orla Perć, zbudowana w latach 1904-1905. 

Widok z Koziego Wierchu na Rysy i Gierlach

Widok z Koziego Wierchu na Świnicę

W drodze powrotnej odwiedziliśmy Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ze schroniska do Doliny Roztoki zeszliśmy czarnym szlakiem, a następnie Dolinami Roztoki i Białki wróciliśmy na Łysą Polanę. W sumie pokonaliśmy 23km przy 1520m podejść.

Galeria: