14-04-2018 Rezerwat geologiczny „Biesak Białogon".

Rezerwat częściowy „Biesak Białogon" utworzony został w roku 1981 jako rezerwat geologiczny, w celu zachowania wychodni skalnych kambryjskich i ordowickich. Rezerwat znajduje się u podnóża Kamiennej Góry w Pasmie Posłowickim. Obejmuje dawny kamieniołom wraz z otaczającym go obszarem leśnym, jego powierzchnia wynosi 13,13 ha. Kamieniołom częściowo zalany jest wodą, co podnosi jego walory krajobrazowe. Skały w wąwozie (przekop wprowadzający do wyrobiska) i w północnej części kamieniołomu należą do kambru (mają około 540 mln lat). Skały w południowej i wschodniej części kamieniołomu powstały w ordowiku (około 480 mln lat temu). Skały kambryjskie, jedne z najstarszych w Górach Świętokrzyskich to piaskowce i mułowce kwarcowe. Skały ordowickie to piaskowce z wkładami iłowców i mułowców. W osadach ordowickich występuje 5-15cm warstwa bentonitu, osadowej skały powstałej z materiału wulkanicznego. Można ją zaobserwować tuż nad lustrem wody, wypełniającej wyrobisko.
W północnej ścianie, podczas ruchów górotwórczych, skały starsze kambryjskie zostały nasunięte na młodsze ordowickie (aktualnie do obejrzenia tylko na starych fotografiach).
Na terenie rezerwatu spotkać można las z drzewostanem sosnowym i mieszanym: sosnowo, dębowo, jodłowym. Tereny poeksploatacyjne stopniowo zarastają sosną i brzozą z samosiewu.
Rezerwat Biesak-Białogon w grudniu 1996 roku włączony został do utworzonego wówczas Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

 

Galeria: