14-04-2018 Rezerwat krajobrazowy "Karczówka".

Rezerwat krajobrazowy, częściowy Karczówka  utworzonym został w 1953 roku, jego powierzchnia wynosi 26,55 ha. Obejmuje wzgórze Karczówka (najwyższe wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, 340 m n.p.m.) z wyjątkiem części północnego stoku (będącego własnością księży Pallotynów) oraz samego wierzchołka zwieńczonego zabudowaniami kościoła i klasztoru pobernardyńskiego. Przedmiotem ochrony jest fragment lasu sosnowego, tworzący cenne krajobrazowo otoczenie zabytkowego klasztoru z XVII wieku i pomnika powstańców z 1863 roku.
Wzgórze zbudowane jest z wapieni dewonu środkowego i górnego, w którym występują rudy ołowiu.
Obszar wzgórza Karczówka był w przeszłości intensywnie eksploatowany górniczo. Wydobywano tu głównie rudy ołowiu. Łącznie działało tu około trzy tysiące szybów górniczych, których pozostałości widoczne są do dzisiaj. Wykopy i zagłębienia nazywane "szparami" można spotkać na zachodnim stoku, obok szlaku. Gdy w latach 1620/22 ziemie polskie nawiedziła epidemia cholery biskup krakowski Marcin Szyszkowski nakazał w Kielcach modlitwy i nabożeństwa. Sam leżał krzyżem w kieleckiej kolegiacie i prosił Boga o ratunek. Złożył ślub, że jeśli epidemia ominie miasto ufunduje na wzgórzu Karczówka kościół. Gdy zaraza oszczędziła Kielce biskup wypełnił śluby i wybudował kościół p.w. św. Karola Boromeusza, w miejscu gdzie wcześniej stała drewniana, górnicza kapliczka. Budowę kościoła ukończono w roku 1628, w roku 1631 kościół i klasztor obieli w posiadanie Bernardyni. Klasztor został zamknięty w roku 1864 przez władze carskie, powodem był udział zakonników w powstaniu styczniowym. W roku 1918 do klasztoru wprowadziły się Siostry Służebnice Serca Jezusowego, które utworzyły tu szkołę i przedszkole. W roku 1957 klasztor i kościół przejęli księża Pallotyni.
W zespole klasztornym można  zobaczyć wykonany z kieleckiego marmuru ołtarz główny, schody z dwukolorowego piaskowca oraz unikalną rzeźbę św. Barbary. W roku 1646  górnik Hilary Mala wydobył trzy bryły galeny (rudy ołowiu). Z brył tych wykonano figury, figurę św. Barbary, która znajduje się w kościele na Karczówce, NMP w kieleckiej katedry i św. Antoniego w kościele w Borkowicach.

 

Galeria: