14-04-2018 Rezerwat skalny "Ślichowice".

Rezerwat skalny  Ślichowice im. Jana Czarnockiego został utworzony w roku 1952 jak pierwszy w Polsce rezerwat geologiczny, położony jest w zachodniej części miasta na obszarze Góry Ślichowica (303 m n.p.m.) w rejonie Czarnowskich Górek. Powierzchnia rezerwatu wynosi 0,55 ha i obejmuje skalny pas oddzielający dwa wyrobiska, w których wydobywano wapienie i margle dewonu górnego. Eksploatację w kamieniołomie prowadzono do 1970 roku, kamień wykorzystywany był w kolejnictwie i drogownictwie. W rezerwacie ochroną objęto formy plastycznego fałdowania warstw skalnych. Pod wpływem sił tektonicznych, pierwotnie poziome warstwy skalne zmieniły swe położenie. Zderzenie bloków kontynentalnych które, miało miejsce około 300 mln. lat temu w czasie orogenezy hercyńskiej doprowadziło do wypiętrzenia skał podłoża w tym wapieni dewońskich oraz ich sfałdowania i spękania.    
Pierwszym geologiem który przedstawił wartości naukowe tego miejsca był Jan Czarnocki – geolog i badacz Gór Świętokrzyskich podjął on działania mające na celu ochronę fragmentu kamieniołomu. W 1949 r. uznano go za pomnik przyrody, w 1952 r. ustanowiono rezerwat im. Jana Czarnockiego.
Aktualnie rezerwat wchodzi w skład Geoparku Kielce.

 

Galeria: