17-07-2021 Spacer pienińskimi ścieżkami przez Wąwóz Homole, Wysoką i rezerwat Biała Woda.

W sobotę 17 lipca wspólnie z Dorotą wybrałem się w Małe Pieniny. Naszym Celem był Wąwóz Homole (wąwóz skalny z licznymi osobliwościami przyrodniczymi), Wysoka (leżący na terenie rezerwatu Wysokie Skałki najwyższy szczyt Pienin 1050 m n.p.m.) oraz rezerwat Biała Woda (grupa skał i przełom potoku o tej samej nazwie). Wędrówkę rozpoczęliśmy w Jaworkach, połemkowskiej wsi leżącej w górnej części doliny Grajcarka u zbiegu tworzących go potoków Biała i Czarna Woda. Z Jaworek zielonym szlakiem turystycznym udaliśmy się do wąwozu Homole.

Kamienne Księgi w Wąwozie Homole

Wąwóz Homole utworzony jest przez głęboko wciętą w skalne zbocze dolinkę potoku Kamionka uchodzącego do Grajcarka tuż przed Jaworkami. Dolinka otoczona jest przez zbudowane z białego i czerwonego wapienia krynoidowego pionowe, dochodzące do 120m skały i turnie o fantazyjnych kształtach z wysoko zawieszonymi pieczarami i niszami. Szczególną uwagę zwraca zespół zerodowanych skał zwanych Kamienne Księgi. Stara łemkowska legenda mówi, że zapisane są w nich losy wszystkich ludzi na Ziemi, tylko nikt nie potrafi tego odczytać. Jak dotąd, udało się to tylko jednej osobie, pewnemu staremu popowi z Wielkiego Lipnika na Słowacji jednak Bóg nie chciał dopuścić do tego, aby ludzie poznali swój przyszły los i odebrał mu mowę. My po opuszczeniu wąwozu powędrowaliśmy dalej na Wysoką.

Wysoka, najwyższy szczyt Pienin

Górująca nad wschodnią częścią Małych Pienin Wysoka (1050m), zwana także Wysokimi Skałkami jest najwyższym szczytem całych Pienin. Partie szczytowe objęte są ochrona rezerwatową. Regularny stożek Wysokiej zbudowany jest z czerwonego wapienia porośniętego przez naturalny górnoreglowy bór świerkowy, rośnie tu również buczyna oraz liczne gatunki rzadkich kwiatów. Z Wysokiej niebieskim szlakiem turystycznym trawersują po drodze szczyty Smerekowej (1014m), Watriska (960m) oraz Wierchliczki (966m) dotarliśmy na leżącą pomiędzy Pieninami i Beskidem Sądeckim przełęcz Rozdziela (822m). Po dłuższym odpoczynku na przełęczy żółtym szlakiem turystycznym zeszliśmy do rezerwatu Biała Woda.

Smolegowa Skała w rezerwacie Białej Wody

W skład rezerwatu krajobrazowego Biała Woda wchodzą cztery, blisko siebie położone  grupy skałek oddzielone polami uprawnymi i pastwiskami. Rezerwat położony jest w dolinie potoku Biała Woda oraz jego dopływu Brysztańskiego Potoku. Urozmaicona rzeźba geologiczna terenu wynika ze zróżnicowania twardości oraz odporności na wietrzenie różnych wapieni. Płynący pomiędzy wapiennymi turniami i blokami skalnymi potok Białej Wody tworzy krótki, ale urokliwy przełom międzyskalny. Najokazalsza, mierząca 80m turnia nosi nazwę Smolegowej Skały. Z rezerwatu żółtym szlakiem wróciliśmy do Jaworek, w sumie pokonaliśmy bez mała 15km przy 780m podejść.

Galeria: