17-08-2013 Wycieczka z Wałsnowa do Nowej Słupi.

W sobotę 17-08-2013 przewędrowałem sobie wspólnie z  „Przygodą” z Wałsnowa do Nowej Słupi. Trasa prowadziła przez Grzegorzowice, Pokrzywiankę, Górę Chełmową i liczyła sobie trochę ponad 10 km.
Wycieczkę prowadził Kolega Lech Segiet.

 

Galeria: